Hulde!
20 Jun, 10:48
foto
Assembleelid Carl Breeveld


De stichtingen 1 vóór 12 en Vismada hebben van 16 mei – 16 juni 2018 een mooi initiatief genomen om dak- en thuislozen van een warme maaltijd te voorzien. Vaker heeft de Stichting 1 voor 12 sociale noden in beeld gebracht en daarnaast actief naar oplossingen gezocht. Ik mocht op één van de actie avonden in de tent aan de Waterkant aanwezig zijn en de aanwezige mannen en vrouwen toespreken.

Niemand komt in deze wereld om te vondeling gelegd te worden of lange tijd doelloos door het leven te gaan. Dak- en thuisloze burgers verdienen daarom op humanitaire gronden onze aandacht. De stichting Dak- en Thuislozen zorgt reeds op structurele wijze voor nachtopvang en ontbijt aan een deel van deze doelgroep. Soms worstelt deze organisatie ook met gebrek aan middelen of verlate uitbetalingen die van de overheid moeten komen. Ondanks dit soort obstakels zet de leiding zich in om toch zorg en aandacht aan de doelgroep te verlenen.

Het initiatief van 1 vóór 12 en Vismada is een welkome aanvulling op dat wat reeds gedaan wordt door deze Stichting. Belangrijk is dat hierbij naar duurzame oplossingen wordt gezocht. Een zeer goed streven van beide organisaties was om binnen de dertig actiedagen tenminste vijf personen, in samenwerking met anderen, te helpen aan huisvesting en werk. De vicieuze cirkel moet immers doorbroken worden. Dat doel is ook bereikt, waarvoor wij waardering uitspreken.
Toen ik op maandag 29 mei aanwezig mocht zijn, deed het me goed ook de waarnemend directeur van het ministerie van Sociale Zaken mevr. Angela Salmo en de districtscommissaris van Paramaribo NO, de heer Mike Nerkust daar te ontmoeten. Op deze wijze is er van overheidswege concrete belangstelling getoond.

De stichtingen willen het niet bij deze actie laten. Er is grond aangevraagd bij het ministerie van RGB om werkgelegenheid en huisvesting voor deze groep burgers te creëren. Ik kan niet anders dan deze aanvraag van harte ondersteunen en het ministerie oproepen om er alles aan te doen dit verzoek zo spoedig mogelijk te honoreren. Het gaat hier immers om duurzame aanpak van een hardnekkig probleem. Bovendien kan dit een mooi voorbeeld worden van public private partnership en als model dienen voor meerdere van zulke initiatieven.

Ten slotte wordt structureel een oplossing neergezet, mensen in hun waardigheid hersteld en het straatbeeld verbeterd.
Helaas kon ik niet aanwezig zijn bij de afsluiting van dit mooi project omdat de uitnodiging mij te laat bereikte. Hulde echter aan beide stichtingen voor de onvermoeibare inzet die aan de dag gelegd is.

Carl Breeveld Lid van De Nationale Assemblee