Nieuwe leden voor commissie Vrij Verkeer van Personen
20 Jun, 20:42
foto
Minister Soewarto Moestadja van Arbeid vergadert met de nieuwe leden van de commissie Vrij Verkeer van Personen. (Foto: Arbeid/NII)


De commissie Vrij Verkeer van Personen (VVP) heeft nieuwe leden. Minister Soewarto Moestadja heeft de interdepartementale commissie voor een jaar ingesteld. De nieuwe voorzitter is de jurist Rowan Noredjo, onderdirecteur Arbeidsmarkt op het ministerie van Arbeid. De werkgroep is ingesteld na de ratificatie van het verdrag van Chaguaramas in 2006. Dit verdrag handelt over vrij verkeer van personen en kapitaal binnen de landen van de Caricom.

Vreemdelingen hebben over het algemeen een werkvergunning nodig van het ministerie van Arbeid, echter geldt dit niet voor bepaalde groepen uit de Caricom. Sedert 2006 zijn er categorieën aangewezen door de Caricom die zich vrijelijk mogen bewegen binnen de lidlanden. Intussen gaat het om 7 categorieën: afgestudeerden van de Universiteit, mediawerkers, artiesten, sporters, muzikanten/musici, leerkrachten en verpleegkundigen, legt de voorlichting van Arbeid uit via het Nationaal Informatie Instituut (NII).

Caricom-burgers die in een van deze categorieën voorkomen, dienen wel in het bezit te zijn van een het Bekwame Burgercertificaat van de Caricom. Dit certificaat kan worden aangevraagd in alle lidlanden, waaronder Suriname. Ook Surinamers die wensen te werken in een van de landen van de Caricom, mogen dit certificaat aanvragen.

De Commissie Vrij verkeer van Personen heeft onder meer als opdracht om aanvragen voor dit certificaat te toetsen, alvorens de minister te adviseren om dit document te verstrekken aan de aanvrager. Ook dienen Caricom-burgers die in het bezit zijn van zo een certificaat zich aan te melden bij de commissie, alvorens ze zich op de Surinaamse arbeidsmarkt begeven.

Hiërarchisch valt de afdeling Werkvergunning Vreemdelingen onder de verantwoordelijkheid van Noredjo. De overige leden van de commissie zijn: Rita Henry (Arbeid), Marijke Bhaggoe (Handel, Industrie en Toerisme), Milton Top (Onderwijs Wetenschap en Cultuur), Chairme Haakmat-Koningferander (Buza), Giovanni Sarigoeno (Biza), Farida Weegman (Juspol), Ronel Douglas (Defensie), Andjeniedevi Autar (Volksgezondheid).

Sunday 24 February
Saturday 23 February
Friday 22 February
Thursday 21 February