Oproep tot bescherming rechten oudere personen
18 Jun, 02:44
foto


Op 15 juni vierde de wereld de Internationale Dag tegen Misbruik jegens Ouderen. De UN onafhankelijke mensenrechten expert voor oudere personen, Rosa Kornfeld-Matte, heeft ter gelegenheid van deze dag Staten en andere belangrijke actoren opgeroepen, voor een betere bescherming van de rechten van oudere personen, inclusief tegen geweld en discriminatie op grond van leeftijd.

Volgens schattingen van een recentelijk gepubliceerd rapport over de wereldbevolking, zal in 2050 het aantal mensen boven de 60 jaar verdubbelen, naar 2.1 miljard, terwijl in het jaar 2100 dit aantal verder zal groeien naar 3.1 miljard, een verdrievoudiging derhalve. Volgens voorspellingen van de UN zal dan de numerieke groei van oudere mensen (ongeveer 1 miljard) versneld toenemen, in vergelijking tot het aantal jongeren.

Ook het rapport Population Aging of the Democratic Observatory of Latin America and the Caribbean states onderstreept de voorspellingen en verschuivingen in de leeftijdscategorieën en de demografische trends in de wereld. Het rapport benadrukt de substantiële groei van ouderen (boven 60 jaar), en dat deze zelfs in een hoger tempo zal gebeuren dan de wereld bevolkingsgroei, kinderen en werkers. Volgens het rapport zal deze trend zich doorzetten tot de jaren 2080-2085.

Hoe speelt het politieke beleid erop in?
In het licht van de omschreven bevolkingstrend, is het raadzaam dat de politiek en verantwoordelijken belast met de zorg en ondersteuning van ouderen, proactief en tijdig analyses maken en beleidsmaatregelen treffen voor een betere opvang en bescherming van ouderen. Er is bijvoorbeeld aandacht nodig voor hun veiligheid en zorg; velen hebben een pensioen en verdienen een koopkrachtbewaking.

Ouderen raken ook vervreemd van hun sociale omgeving, worden veelal genegeerd, er wordt misbruik gemaakt van hun onwetendheid en het wordt verergerd door de status van geestelijke achteruitgang, dementia, seksueel misbruik, psychologische onderdrukking, bescherming tegen exploitatie. De overheid dient zich hierop in te stellen door effectieve controlemechanismen, snelle en effectieve rechtsgang, openstelling van klachten en procedures, ‘onaangekondigde spot checks’ door getrainde sociale werkers in gevallen van sociale isolaties, misbruik en verwaarloosde zorg. Bescherming krachtens de wet, waar nodig deze te herzien en aan te passen, alsmede vereenvoudigde en tegen verlaagde kosten toegang tot de diensten van de overheid zijn enkele onmiddellijke maatregelen aan te bevelen. Waar nodig, onder omstandigheden zelfs gratis vervoer naar de overheidsdiensten, vooral wat betreft waarborg voor hun gezondheid en sociale bescherming. Het beleid zou zich beter en krachtiger moeten toespitsen, dit, tegen de achtergrond van verplichtingen die een democratische rechtsstaat krachtens zijn grondwet heeft voor zijn volk.

Volgens de IACHR (Inter-American Commission for Hunan Rights), en de UN Onafhankelijke Deskundige voor de bescherming van ouderen, zijn discriminatie, misbruik, geweld en andere rechtsschendingen onacceptabel in een samenleving, aangezien zij in een bijzondere kwetsbare positie zijn. De Commissie roept de OAS- staten op om verplichtingen die zij zijn aangegaan, krachtens de mensenrechten verdragen, i.h.b. de Conventie voor de bescherming van de rechten van oudere personen”, na te leven en hun beleidsprogramma’s, wetgeving en nationale strategieën dienovereenkomstig aan te passen.

Mr. Drs. Sardhanand Panchoe