Getrouw: If yu du ogri, mi o kon tek' yu
14 Jun, 04:30
foto
Waarnemend korpschef Roberto Prade en minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie.


Minister Stewart Getrouw van Justitie & Politie heeft enkele maatregelen aangekondigd om het veiligheidsgevoel terug te brengen en te garanderen. “Den man san e du den ogri, ik nodig niemand uit hoor om zich aan te melden. Ik heb een heel ander beleid,” richt hij zich tot de criminelen. “If yu n’e du ogri mi de gewoon love up system. Dan lach ik. Maar wanneer je aan het gezag van de politie komt dan y’e wer’ mi ede. Dan m’o kon tek’ yu. Zonder aanzien des persoons.”

Getrouw, bijgestaan door waarnemend korpschef Roberto Prade heeft ook meegedeeld dat de leiding van het politiekorps vervangen wordt. “Een van de maatregelen is om een nieuwe wind door de leiding van het korps te doen waaien, waarbij aan functionarissen met frisse ideeën en positieve energie, de leiding van het korps zal worden toevertrouwd. Er zullen op kort termijn meer mutaties plaatsvinden.” Onderdeel van de mutaties is het ontheffen van commissaris Chin uit de functie van waarnemend korpschef, illustreert Getrouw. Hoeveel personen vervangen zullen worden kon Getrouw niet aangeven.

De bewindsman geeft aan waar het beleid van Juspol zich de komende tijd op zal richten. De politie zal veel zichtbaarder zijn, woninginbraken zullen ver teruggedrongen worden. Het beleid tegen drugs- en geweldscriminaliteit wordt aangescherpt. Ook het verkeer zal scherper in de gaten gehouden worden. Er zal strenger worden opgetreden tegen hardrijders, rijden onder invloed en auto's voorzien van donkere ruiten worden nu extra in de gaten gehouden.

Er is ook preventief beleid uitgestippeld. Samen met het Onderwijsministerie zal meer aandacht geschonken worden aan de jeugd. Er zal streng worden opgetreden tegen alcoholgebruik op of langs de openbare wegen. Ook de personen die tot laat nog bij bijvoorbeeld een winkel staan te drinken en klanten lastig vallen, zullen worden aangepakt deelt Getrouw mee. “We zullen ook optreden tegen overlast in de ruimste zin des woord,” voegt hij toe.

Getrouw merkt op dat veel mensen niet altijd consequent zijn in hun eisen en verwachtingen. “Aan de ene kant wensen ze absolute veiligheid en een perfecte politieorganisatie, maar doen zelf weinig aan hun eigen gedrag.” Waarnemend korpschef Prade haalt aan dat volgens de laatste statistieken, het aantal mensen dat zich tegen de politie verzet en de instructies niet opvolgt, toeneemt. Getrouw benadrukt dat om de criminaliteit succesvol te bestrijden en de veiligheid te garanderen, de samenwerking van de burgerij 'van wezenlijk belang' is.

De burger heeft niet altijd een goed beeld van de politie. Daar waar nodig zullen er tuchtmaatregelen getroffen worden tegen politiemensen die de regels overtreden, zegt Getrouw. De gedragscode zal worden aangescherpt. “Het is de bedoeling dat we voor een excellente, dus kwalitatieve politiezorg gaan. Dit moeten we samen doen. Dan kunnen we zeker komen bij dat hoger veiligheidsgevoel,” stelt Getrouw. Hij benadrukt dat inbreuk op het gezag van de KPS zal niet worden getolereerd. “Nog een keer, ik nodig niet uit om je aan te melden. We gaan ons werk zo goed mogelijk doen volgens wet en recht, want de samenleving maakt er meer dan aanspraak op.

René Gompers

Sunday 26 May
Saturday 25 May
Friday 24 May