Zakenbezoek aan Indonesië voor uitdiepen samenwerking
13 Jun, 05:25
foto
Delegatieleden die een zakenbezoek hebben gebracht aan Indonesië. De economische samenwerking tussen Suriname en Indonesië zal worden bevorderd. (Foto: NII)


Op initiatief en uitnodiging van de ambassade van Indonesië hebben vertegenwoordigers van de overheid, overheidsinstituten en het bedrijfsleven een zakenbezoek gebracht aan het Aziatische land. Het doel was mogelijkheden na te gaan voor bevordering van economische samenwerking tussen beide landen in het kader van onder andere het partnerschap tussen Suriname, Indonesië en de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB). De delegatie was van 31 mei tot 10 juni in Indonesië.

De bezoeken en gesprekken die hebben plaatsgevonden met de diverse instanties in zowel Jakarta, Singosari en Solo, waren gericht op de interesse van de deelnemende organisaties. De delegatie van Suriname bestond uit vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nationale Ontwikkelingsbank, InvestSur, Trustbank Amanah in verband met islamitisch bankieren, alsook andere private organisaties uit de sectoren woningbouw, infrastructuur, meubelfabricage, landbouw en tuinbouw. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut.

Werkbezoeken in Indonesië hebben plaatsgevonden aan o.a. de ministeries van Buitenlandse Zaken, Nationale Ontwikkelingsplanning en Landbouw, de Investeringsbevorderings-organisatie, de Centrale Bank en andere financiële instituten gericht op toezicht op islamitisch financieren, kredietgarantie, kleine en middelgrote ondernemingen en woningbouw. Er is een bezoek gebracht aan Adhi Karya, de derde grootste nationale constructie maatschappij, het Nationaal Kunstmatig Inseminatiecentrum voor Veeteelt, de Palmolie-associatie en de Meubelindustrie en Nijverheid Associatie.

Zowel Suriname als Indonesië zijn lid van de IsDB en kunnen putten uit financiering van deze organisatie. Suriname heeft hierdoor de mogelijkheid om kennis en technologie waarover Indonesië op diverse gebieden beschikt en waar het behoefte aan heeft gefinancierd te krijgen via de IsDB. Indonesië is thans de grootste economie van Zuidoost-Azië en behoort tot de G-20, een forum van landen voor samenwerking en beraad met betrekking tot het internationale financiële systeem.

Suriname en Indonesië hebben historische banden, die dateren vanaf 9 augustus 1890 met de komst van Javaanse contractarbeiders, en zijn samen vastbesloten als zuid-zuid-partners de samenwerking verder te verdiepen op basis van solidariteit, wederzijds respect en win-win-overeenkomsten.

De delegatie is ook ondersteund door de ambassade van Suriname in Indonesië. Het ligt in de bedoeling dat potentiële gebieden van samenwerking voorgesteld worden ter bespreking in de komende vergadering van de Gemengde Commissie Suriname en Indonesië, die later dit jaar in Paramaribo zal plaatsvinden.
De delegatie was unaniem van mening dat de relatie met Indonesië veel potentie heeft, nadere uitwerking behoeft en effectief benut dient te worden. Bijzondere waardering is uitgesproken aan het adres van ambassadeur Dominicus Supratikto die niets aan het toeval heeft overgelaten om dit zakenbezoek te kunnen realiseren.