Fractieleiders veroordelen optreden minister Elias
13 Jun, 06:58
foto
Leden van de regering luisteren naar de bolwassing van de verschillende fracties over het optreden van minister Antoine Elias in De Nationale Assemblee. (Foto: Raoul Lith)


Oppositie én coalitie zijn niet gediend van het korte antwoord dat minister Antoine Elias van Volksgezondheid dinsdag heeft gegeven op vragen die zij weken geleden hebben gesteld over het stopzetten van de bouw van het Academisch Medisch Centrum. Zij willen weten waarom de Islamic Development Bank zich heeft teruggetrokken en wat er nu gaat gebeuren met het project. De minister heeft in twee zinnen geantwoord dat het gaat om een ambtelijke omissie en dat hij hoopt dat het project gauw weer wordt opgepakt.

“Wij waren even in shock, omdat we dit voor het eerst meemaken”, reageert NPS-fractieleider Gregory Rusland. Hij zegt zich niet voor te kunnen stellen dat zoiets gebeurt, “omdat we allemaal onze tijd nemen om naar de vergadering te komen en dan krijgen we deze reactie. We moeten ervoor zorgen dat dit nooit meer gebeurt”. VHP-fractievoorzitter Chan Santokhi zegt dat DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons, terecht heeft ingegrepen in een situatie die zou kunnen leiden tot een constitutionele crisis. Santokhi legt uit dat de regering constant in kennis is gesteld over deze vergadering, dus gaat hij ervan uit dat zij goed voorbereid komt naar De Nationale Assemblee (DNA). “Als we horen wat de minister hier zegt, dan gaat het niet zozeer om de minister van Volksgezondheid, het gaat om de regering. Zo een belangrijke vergadering en de wijze hoe de regering omgaat met het parlement is een belediging aan het adres van het parlement”, verduidelijkt Santokhi zijn standpunt.

“We willen als DNA serieus genomen worden”, zo luidt de reactie van DOE-fractieleider Carl Breeveld, “Het idee moet bij ons niet post vatten dat wij maar een groep zijn die zaken aan de orde stelt, waarbij het niet belangrijk is wat voor antwoord volgt”. Breeveld geeft aan dat het gaat om een delicate zaak die heel wat stemmen heeft losgemaakt in de samenleving en vindt het daarom correct dat op deze manier gehandeld is door de voorzitter en kijkt uit naar gedegen antwoorden op de vragen die eerder gesteld zijn.

Ook Paul Somohardjo, PL-fractieleider, spreekt zijn waardering uit over het handelen van de DNA-voorzitter, maar stelt daarbij meteen de vraag “hebt u nu pas ontdekt dat de regering een loopje neemt met het parlement. Altijd is het zo, iedereen hier protesteert en zegt dat de regering de baas is van het parlement en dat wij slechts een aanhangsel zijn. Het lijkt wel een wedloop in de coalitie”.
Ronnie Brunswijk, ABOP-fractieleider, vraagt aan de regering om de leden van DNA serieus te nemen. “Dit is een bevestiging dat de regering ons niet serieus neemt. De minister gaat nu een antwoord geven, dus hij wilde eerder gewoon geen antwoord geven. Hoe komt hij nu aan de informatie en wat gaat hij ons nu vertellen”.

Brunswijk wordt in zijn opvatting ondersteund door waarnemend NDP-fractieleider, Amzad Abdoel. Hij verduidelijkt nogmaals dat de regering verantwoording schuldig is aan DNA die op haar beurt verantwoording verschuldigd is aan het volk. Wanneer in DNA vragen worden gesteld aan de regering, verwacht Abdoel dat deze moeite doet om de vragen naar behoren te beantwoorden. “Er is geen antwoord gegeven, maar een mededeling gedaan. Dit terwijl indringende vragen zijn gesteld en wij verwachten van de regering dat zij goede nota neemt daarvan en adequaat daarop ingaat”, luidt de vingerwijzing van Abdoel naar de regering. Ook vicevoorzitter Melvin Bouva (NDP) valt over de beantwoording door de regering. Er zijn slordige en vieze fouten gemaakt, die niet gecorrigeerd zijn. Hij wil dat alle relevante documenten naar DNA worden gestuurd.

Fractievoorzitter van de PALU, Cleon Gonzalves, merkt op dat tijdens de lange schorsing de plooien niet zijn gladgestreken, maar dat de leden van DNA en de regering tot een punt zijn gekomen waarbij de vergadering voortgezet kan worden.
Minister Elias heeft aangegeven dat het geenszins zijn bedoeling was om het parlement te choqueren. Het was slechts zijn conclusie die hij heeft meegedeeld, zoals eerder door vicepresident Ashwin Adhin is verwoord. De uitleg is hierna gegeven door ex-minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel.

Yvanka Ozir-Awailame