DNA hervat verdaagde vergadering gezondheidszorg
12 Jun, 09:03
foto


De Nationale Assemblee zal vandaag de vergadering over de gezondheidszorg voortzetten. De oppositie heeft aangegeven dat de kwaliteit van de gezondheidszorg in gevaar is en wil dat de regering met een crisisplan komt. De vergadering werd op 10 mei verdaagd naar een nader te bepalen datum. De regering had aangegeven dat er een onderzoek verricht zou worden over het stopzetten van de bouw van het Academisch Medisch Centrum Suriname. Het college besloot het resultaat van het onderzoek af te wachten.

Intussen blijkt dat de gezondheidszorg niet kan worden gefinancierd. Elke maand is er een tekort van tientallen miljoenen om aan alle verplichtingen te voldoen. De ziekenhuizen kunnen hun hoofd niet boven water houden. Radiologen hebben aangegeven dat zij een tariefverhoging willen om de kwaliteit van de zorg te kunnen garanderen. De Vereniging van Medici in Suriname heeft eerder aangegeven dat de zorg in elkaar zal vallen als het zo doorgaat.

Patiënten merken dagelijks de achteruitgang van de zorg. "Er vallen letterlijk doden," zeggen ingewijden in gesprek met Starnieuws. De ziekenhuizen kunnen met moeite slechts salarissen betalen met het geld dat ze ontvangen voor de verrichte diensten. Er is geen geld om de kwaliteit van de zorg te kunnen garanderen. Verschillende betrokkenen hebben reeds aangegeven dat als er geen structurele oplossing komt, alleen acute hulp geboden zal kunnen worden.

Vandaag zal in De Nationale Assemblee de regering aan het woord komen. Daarnaast zal over moties die ingediend zijn, worden gestemd. De oppositie wil naast het crisisplan, dat de regering de financiering en continuïteit van kwalitatieve gezondheidszorg aan de samenleving garandeert. De coalitie ondersteunt de regering in het ingezette beleid voor structurele verbetering van de gezondheidszorg. Daarnaast wordt de regering opgeroepen om voort te gaan om in overleg en middels dialoog de beleidsvoornemens ten uitvoer te brengen.

Monday 22 April
Sunday 21 April
Saturday 20 April