Prade heeft roer bij Korps Politie Suriname overgenomen
12 Jun 2018, 00:00
foto
Waarnemend korpschef Roberto Prade is sinds maandag in functie getreden. Hij wordt gefeliciteerd door minister Stuart Getrouw. (Foto: NII)


Politiecommissaris Chin heeft maandag onder 'ernstig protest' over de gang van zaken, de functie van waarnemend korpschef overgedragen aan hoofdinspecteur Roberto Prade. Hij heeft op het protocol van overdracht 'onder voorbehoud' getekend. Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie heeft Prade officieel gepresenteerd aan het managementteam en het bestuur van de Surinaamse Politiebond. Vandaag wordt Prade aan een grotere groep van het Korps Politie Suriname voorgesteld als waarnemend Korpschef. Daarbij zal de minister ook zijn beleid presenteren.

Minister Getrouw heeft aangekondigd dat in de komende periode meer mutaties zullen volgen in de top van het korps. “Vanaf het begin van mijn kennismaking gaf ik aan dat er sprake zal zijn van reorganisatie. Ik heb u allen daarbij nodig. Het korps moet weer het korps worden van wat ik ken voor 2010”, zei de bewindsman. Het Nationaal Informatie Instituut maakt hier melding van.

Getrouw doet een beroep op de leden van het managementteam om de waarnemend korpschef te ondersteunen. Hij gaf aan dat hij samen met het kabinet van de president en de Raad van Ministers zal kijken naar de randvoorwaarden om de problemen binnen het ministerie en de korpsen te verhelpen. De zaken die volgens de bewindsman nu extra aandacht genieten zijn de duidelijke verhoogde zichtbaarheid van de politie, extra aandacht voor woninginbraken, de 371 gevallen, het opnieuw instellen van het instituut van buurtmanagement, directe aanpak geweldscriminaliteit, verkeersveiligheid, verscherping preventiebeleid van de jeugd en de aanpak van alle vormen van overlast en alcoholgebruik.

“Vanuit het ministerie zullen wij alle ondersteuning bieden aan jullie om de doelen te bereiken. De middelen zijn er nu niet als zodanig, maar we zijn bezig. Ook op dat vlak komt er verandering. Laten we met z’n allen de politiemensen motiveren om de gemeenschap met plezier te dienen”, zei Getrouw. Prade gaf aan open te staan voor een flexibele samenwerking en zoveel mogelijk consensus binnen de samenwerking met het managementteam en de politiebond.

Chin die in juni 2017 de functie van plaatsvervangend korpschef overnam van de gewezen korpschef Agnes Daniël, is ter beschikking gesteld van de minister. Dit, vanwege de transformatie die de politieorganisatie ondergaat. De minister zei het nodig te vinden de nieuwe ontwikkelingen formeel onder de aandacht van het managementteam en leden van het SPB-bestuur te brengen.