Enthousiaste reacties over mogelijkheden padie triplex
12 Jun 2018, 03:53
foto
'Triplex-fabriek' met als grondstof aanplant van rijst en padiekaf.


Deelnemers van een informatiebijeenkomst in Nickerie zijn enthousiast over de mogelijkheid om van afval van de aanplant van rijst en padiekaf, een agro vezelplaat te vervaardigen. Dit biedt nieuwe economische en commerciële kansen.

De presentaties zijn gehouden door de juristen Ramesh Malahe en Oetra Biharie. Het onderwerp was Padie Triplex, made in Nickerie. De bijeenkomst werd vrijdag gehouden in het BIC gebouw in Nieuw Nickerie. Tijdens deze sessie werd het accent vooral gelegd op de rol van de private sector bij het duurzaam beheer van het milieu. "Milieuvraagstukken raken ons allen in de maatschappij en ook de actoren in de private sector hebben daar een vooraanstaand belang en rol bij.
De productie van padie triplex is in de wereld een beproefd concept en biedt een goed alternatief voor de op hout gebaseerde formaldehyde bevattende plaatmaterialen," benadrukten de presentatoren.

Voornaamste doel van de informatieavond is geweest om betrokkenen in de rijstsector te informeren over de nieuwe mogelijkheden van padie triplex en de voordelen daarvan, alsook de rol van deze sector bij de implementatie van het opzetten van een fabriek, die gefinancierd zullen worden uit internationale groenfondsen. Ook is er een verdienmodel voor de boeren en rijstverwerkers gepresenteerd, waarbij er betaald zal worden bij het inzamelen van rijstafval en padiekaf aan de fabriek.

Boeren, rijstverwerkers en inzamelbedrijven kunnen tegen deze achtergrond van de recente en toekomstige economische ontwikkeling en behoefte om padiekaf, rijstafval, bermafval, alles wat agro-vezel materiaal bevat, deze economisch rendabel te maken. In partnerschap met de private sector, rijstboeren en verwerkers en de plaatselijke overheid, zal er een fundament worden gelegd voor een succesvolle grootschalige ontwikkeling in het rijstdistrict.

Door de verschillende participanten is enthousiast gereageerd op de informatie verstrekt door de inleiders. De informatieavond was een aanzet tot verdere discussie en nog verder onderzoek. Ook is het van belang dat veranderde wet- en (districts) regelgeving in een op de toekomst gerichte mens- en milieu vriendelijke samenleving, moet maken dat rijstafval en padiekaf niet verbrand wordt en door uitstoot verhoogde emissie veroorzaken.

Het woord is nu aan Nickerie om in overleg met de investeerder, districtsraad en georganiseerde boeren organisaties en rijstverwerkers, een samenwerking aan te gaan om regelgeving, tijdsschema, wie gaat wat doen en op welk termijn het bedrijf met haar activiteiten van start kan gaan om Padie Triplex, Made in Nickerie, te realiseren, zegt Malahe.