Jogi: Aandacht president ook nodig voor agrarische sector
11 Jun, 05:58
foto
Assembleelid Mahinder Jogi


Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) vindt het goed dat president Desi Bouterse in hoogst eigen persoon zich bezighoudt met wateroverlast in het binnenland. Hij wil graag dat het staatshoofd zich ook ontfermd over de gebieden in andere delen van het land waar burgers ook enorme schade lijden en met hun handen in het haar zitten. "Er is ook een structurele oplossing van dit probleem nodig in het hele land," zegt Jogi in gesprek met Starnieuws.

De volksvertegenwoordiger voert aan dat vooral de agrarische sector te lijden heeft van de constante regen. Veel gewassen van landbouwers zijn verloren gegaan. "Ik heb eerder ook gepleit voor aandacht voor de gebieden in Saramacca, Wanica, Nickerie en Commewijne, waar agrariërs het hoofd niet meer boven water kunnen houden," brengt Jogi in herinnering.

Dit hele jaar gaat het slecht met de landbouw. Door verminderde koopkracht kopen mensen minder groente. Jogi vindt dit een ernstige ontwikkeling, omdat groente belangrijk is voor de nodige vitaminen. Landbouwers kunnen nauwelijks uit de kosten komen en nu landbouwarealen onder water komen te liggen, is er totaal geen compensatie. Jogi had gepleit voor het geven van kunstmest of andere middelen als een tegemoetkoming aan de landbouwers die schade lijden. Zij kunnen nergens terecht voor hulp of een vergoeding.

Het is belangrijk, betoogt Jogi, dat de president ook omkijkt naar de rest van het land. In De Nationale Assemblee wordt vaak de aandacht gevraagd voor de agrarische sector, maar de regering pakt de indringende vraag naar hulp niet op, stelt de volksvertegenwoordiger. Nu heeft de totale oppositie een vergadering aangevraagd over de agrarische sector. Jogi hoopt dat dit interpellatievoorstel gauw op de agenda wordt geplaatst, want het gaat om een aangelegenheid die niet kan wachten.