Santokhi: Minister Getrouw krijgt voordeel van de twijfel
11 Jun, 00:02
foto
VHP-voorzitter Chan Santokhi


De beslissing van minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie om waarnemend korpschef Antonio Chin uit zijn functie te ontheffen, is een eerste stap in een reeks van maatregelen, die hij zal moeten treffen om het Korps Politie Suriname (KPS) weer op spoor te brengen. "Het kan tevens de eerste stap zijn van de nieuwe minister om het falende beleid te keren. In dat opzicht krijgt hij het voordeel van de twijfel," zegt VHP-voorzitter Chan Santokhi om een reactie gevraagd aan Starnieuws.
Om het vertrouwen van de burger te winnen zijn echter meer concrete stappen nodig om de veiligheid in de samenleving te verbeteren, stelt de politicus die ook minister van Justitie en Politie is geweest. "De minister kan daarbij gebruik maken van het integraal veiligheidsplan dat ik als minister van justitie in 2010 heb achtergelaten voor de nieuwe regering. Om politieke reden hebben opeenvolgende regeringen het genegeerd en de politie- en justitie structuren systematisch verzwakt. Zo is het KPS - net zoals andere sectoren - in een crisis gebracht door ‘hap snap’ beleid van de regering."

Er is niet geïnvesteerd in het materieel en het korps is speelbal geworden van vriendjespolitiek en benoemingen van niet integere personen in de top, meent de leider van de oranjepartij. Gespecialiseerde diensten zijn structureel ontmanteld. De vele ministerswisselingen hebben duurzaam beleid en adequate aansturing van het KPS onmogelijk gemaakt. "Het gevolg hiervan is een zwakke korpsleiding, demoralisatie binnen het KPS, corruptie, afname van het gezag en vertrouwen in de politie. Door afname van beschikbaarheid, inzetbaarheid en zichtbaarheid van de politie, krijg je onherroepelijk een toename en verharding van de criminaliteit. De samenleving voelt dat dagelijks aan het grote aantal slachtoffers van moorden en geweldsdelicten."

"Ik heb vaak in het verleden aangegeven, dat de korpsleiding een integriteitsprobleem heeft, namelijk normafwijkend gedrag. Om het aan te pakken zal gewerkt moeten worden met de 'slangenkoptheorie': pak eerst de kop aan, niet de staart," is de stelling van Santokhi.

Om de criminaliteit aan te pakken moet er samengewerkt worden met buurt- en veiligheidsorganisaties, benadrukt de VHP-topman. "Tijdens mijn ministerschap was er reserve politie, bestaande uit burgers die na hun werk de politie ondersteunden. Het is heel belangrijk dat er een budget beschikbaar wordt gesteld aan de minister, want het vervangen van mensen zal niet automatisch leiden tot een veiligere samenleving als er geen financiële middelen zijn."

Voor de nieuwe minister is nu de uitdaging om zaken op orde te stellen binnen het KPS. "We zullen hem kritisch volgen, steunen bij positieve maatregelen en aanspreken waar het naar onze mening fout gaat," is de houding van de VHP.

Een aantal suggesties waar de minister zijn voordeel mee kan doen zijn volgens Santokhi:
- Het maken van een geloofwaardig crisisplan voor KPS
- Het versterken van het managementteam KPS
- Indien nodig, externe expertise inroepen
- Een budget voor veiligheidsmaatregelen
- Een integriteitscode implementeren op basis van zero tolerance
- Organiseren van effectieve slachtofferhulp.