PRO houdt eerste formele bijeenkomst in Coronie
10 Jun, 18:42
foto
Politiek leider van PRO, Joan Nibte, spreekt het publiek toe in Coronie, haar geboortedistrict.


De Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO) heeft zaterdag haar eerste informatiebijeenkomst in Coronie gehouden. De aanwezigen hadden de gelegenheid kennis te maken met het bestuur, vragen te stellen en hun gevoelens kenbaar te maken. Deze bijeenkomsten, welke ook in andere districten gehouden zullen worden, hebben als doel de plaatselijke samenleving te informeren over de PRO, leden te registreren en in een later stadium de geregistreerde leden een bestuur te laten kiezen voor de onderafdeling van hun ressort en de afdeling van hun district.

Zaterdag was ressort Totness van Coronie aan de beurt. Ook de overige ressorten zullen worden aangedaan. Het ligt in de bedoeling dat de PRO in alle districten een afdeling opzet welke geleid zal worden door de plaatselijke bewoners. De PRO zal op districtsniveau door de plaatselijke besturen geleid worden. De gedachte van zelfstandig bestuur voor de verschillende districten zal al bij het invullen van de partijstructuur tot uitdrukking komen. Niet vanuit Paramaribo zal er bepaald worden wat er in de districten moet gebeuren, maar de mensen zullen de tools krijgen om de eigen verantwoordelijkheid over hun leefgebied te dragen. Dit zal volgens PRO leiden tot meer ontwikkeling in de gebieden die te vaak door afstandelijke volksvertegenwoordigers vergeten worden en alleen in de belangstelling staan wanneer de verkiezingen aanbreken.

Eén van de boodschappen die de PRO had voor de aanwezigen in Coronie, was: ‘laten wij niet wachten tot 2020 om de problemen op te lossen maar laten wij vandaag beginnen.’ Deze boodschap geldt overigens voor heel Suriname. Joan Nibte, afkomstig uit dit district, die deel uitmaakt van de politieke leiding van PRO, evenals Curtis Hofwijks, voorzitter Gerold Sewcharan en andere leden van het hoofdbestuur, spraken de aanwezigen toe en boden een luisterend oor voor de noden en de wensen van de aanwezigen.