Tieners Moengo krijgen inzicht in gendervraagstukken
10 Jun, 20:35
foto


Tienermeisjes en -moeders van Moengo hebben tijdens een training meer inzicht gekregen over gender en gendergerelateerde vraagstukken. Met hen is diepgaand gesproken over de onderwerpen gender, genderstereotypen, gendergelijkwaardigheid en gendergelijkheid. De deelnemers hebben tijdens de training ook informatie gekregen over de onderwerpen huiselijk geweld en seksueel molest op de werkvloer.

De training werd op verzoek van de Stichting ter Vernieuwing en Ontwikkeling van het district Marowijne (Stichting VO-DM) verzorgd door het Bureau Genderaangelegenheden (BGA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Stichting VO-DM is een non-profit organisatie die opereert vanuit Moengo, Marowijne.

In het kader van de herdenking van de Dag van de Vrouw had deze stichting al een gezondheidseducatie workshop van Stichting Lobi georganiseerd voor tienermeisjes en tienermoeders. De trainingen worden verzorgd in de vergaderzaal van het districtscommissariaat te Moengo. Deze projecten zijn mede gefinancierd door Gender Plus.

Het BGA heeft een leidende rol in het verder ontwikkelen, implementeren en uitdragen van het nationaal genderbeleid, draagt bij aan een evenwichtige ontwikkeling van mannen en vrouwen en het creëren van gelijke kansen voor iedereen. Zij heeft als hoofdtaak de implementatie van het Integraal Gender Actie Plan te coördineren in samenwerking met de uitvoerende partners.