Parijs Akkoord goedkeuren voor toegang fondsen
25 May, 20:48
foto
Minister Yldiz Pollack-Beighle. (Beeld: DNA)


“Het is van groot belang dat wij het wetsontwerp goedkeuren zodat de toegang tot fondsen en nieuwe samenwerkingsvormen, tastbare vormen kan krijgen”, zegt de minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle. De ratificatie van het Parijs Akkoord zal volgens haar van onschatbare waarde zijn voor de verdere positieve en duurzame positionering van Suriname als carbon negatieve en meest beboste land ter wereld. De minister heeft donderdag tijdens de commissievergadering in De Nationale Assemblee de vele vragen beantwoord over dit akkoord.

De ratificatie van de Paris Agreement past volgens de minister volledig bij de afspraken die gericht zijn op het aangaan van duurzame partnerschappen voor kennisverrijking, capaciteitsopbouw en technologische ondersteuning. “Het zal de mogelijkheden scheppen voor het verkrijgen van financiële compensaties voor onze bijdrage aan het mitigeren van de effecten van klimaatsverandering”, verduidelijkt de bewindsvrouw. “De mogelijke te verkrijgen middelen zullen een welkome aanvulling zijn op de staatsbegroting en bewerkstelligen van duurzame ontwikkeling in de context van klimaatsverandering.

De voorzitter van de commissie André Misiekaba (NDP) wil weten of het ratificeren van het Parijs Akkoord ervoor zal zorgen dat Suriname komt aan de noodzakelijke middelen. “Wordt die deur geopend op het moment dat we ratificeren, want at the end of the day heb je behalve structuren ook de middelen nodig om dingen gedaan te krijgen”. Minister Pollack-Beighle beaamt dat de ratificatie van het verdrag de mogelijkheid biedt om eerder toegang te krijgen tot financiële middelen. Zij merkt op dat Suriname een van de drie landen is die van Canada, US$ 5 miljoen krijgt om via het Surinaamse Rode Kruis aan vrouwen en meisjes 'disaster preparedness en readiness trainingen' te verzorgen. “Dat betekent dat fonds aanboringen legio zijn en dat inderdaad deskundigheid gevergd wordt om daar voordelen uit te halen”, benadrukt de minister.

Commissielid Marinus Bee (ABOP) vraagt de minister hoe het staat met het beleid, want een groen land betekent niet dat er een groen beleid is. Hij benadrukt dat “we eerst beleid moeten maken voor onszelf, voordat we ons binden aan verdragen”. Bee zegt dat Suriname nu ook echt moet gaan verdienen aan zijn bossen. “Wanneer we dienstbaar zijn, moeten we daar ook wat aan overhouden”. Hij pleit voor een duidelijk plan van aanpak dat gestoeld op tijden, hoe het beleid wordt uitgevoerd en wat de te halen target is. “We moeten overgaan naar actie, als we die dingen kunnen doen, denk ik dat we veel meer zullen bereiken,” verduidelijkt het Assembleelid. Pollack-Beighle zegt dat “wij iets hebben waarop wij trots moeten zijn. Het gaat nu van ons afhangen hoeveel we met elkaar kunnen en willen samenwerken om dit te benutten. Ik praat dan concreet over welke voordelen wij kunnen halen uit de bestemming van ons bos”.

Ook het Assembleelid Patricia Etnel (NPS) vraagt hoe het staat met het milieubeleid. Zij vraagt naar een duidelijk adaptatie en mitigatiebeleid van de regering, want “we kunnen hier mooie praatjes houden, maar we kunnen niets doen met mooie praatjes. De realiteit is daar, Suriname heeft een groot probleem. We willen geld hebben om onze milieuprogramma’s te gaan financieren, we zien dat de actoren niet op één lijn zijn over waar wij naartoe gaan met ons milieu. Wat gaat u concreet doen om ervoor te zorgen dat ons huiswerk is gemaakt”.

Etnel vraagt nogmaals naar het beleidsdocument om te kunnen zien of Suriname gereed is voor het Parijs Akkoord. “Als we geld willen gaan zoeken, gaat men ook kijken naar wat het beleid is, wat heb je op papier en wat is er al gedaan.”, benadrukt zij fel, “Kom niet in de openbare vergadering met een verhaal, kom met duidelijke zaken waar we kunnen zien waar we naartoe gaan met ons milieu. Ik zie niet dat de regering eraan werkt om ons milieuprobleem op te lossen voor 2020”.

Het Parijs Akkoord is een internationaal verdrag waarin landen hebben afgesproken om de opwarming van de aarde terug te brengen naar 1,5 graad Celsius. In het verdrag is ook opgenomen dat de rijke landen zich committeren aan het financieel ondersteunen van de ontwikkelingslanden om hun eigen CO2-uitstoot terug te brengen. De resultaten van dit akkoord moeten in 2020 al merkbaar zijn. De behandeling van de ratificatie van het Parijs Akkoord door Suriname, is volgens de commissie gereed om in de openbare vergadering te worden voortgezet. De datum moet nog worden vastgesteld.

Yvanka Ozir-Awailame