DA'91: Ons volk verdient beter!
25 May, 13:33
foto


Precies twee jaar voor de volgende verkiezingen wordt de Surinaamse samenleving geïnformeerd dat er een mogelijke terroristische aanslag zou worden gepleegd. Laten wij voorop stellen dat DA’91 elke dreiging van het Surinaamse territoir en de samenleving heel serieus neemt. Echter, zijn er toch enkele markante zaken op te merken aan wat op het bord van onze samenleving werd gedeponeerd vandaag.

Terroristische organisaties werken op een manier die als resultaat moet hebben om slachtoffers en zo groot mogelijke angst teweeg te brengen. Daarom maken zij nooit van tevoren bekend waar en wanneer de aanslag plaatsvindt. En wanneer zij de media opzoeken is het via massale broadcast. Dit is achteraf, na het gebeurde om het op te eisen.

Gezien het onbetrouwbaar karakter van deze regering, zijn wij heel scherp in de analyse van de berichtgeving van haar afkomstig. In de berichtgeving die vanmorgen door de regering is uitgegeven springt in het oog het voornemen om het gebruik van social media in te perken. (De regering wenst middels deze verklaring ernstig te benadrukken dat zij niet zal schromen om bij voortzetting van soortgelijk gedrag op social media, waarbij ontregeling van de samenleving wordt bewerkstelligd, de nodige maatregelen te treffen teneinde de nodige rust te garanderen.)

Het zou niet de eerste poging vanuit deze regering zijn om inbreuk op die vrijheden te plegen. Op 03 augustus 2017 deed het DNA-lid Tsang bij de behandeling van de Wet Elektronisch Handelsverkeer in een openbare commissie vergadering al uitspraken die impliceerden dat opvattingen van burgers geuit via social media en in het bijzonder aangaande de huidige president, zouden worden gecategoriseerd als misdrijf. DA’91 sprak zich gelijk hierover uit en naderhand werd het idee door de regering gewekt dat het niet zo bedoeld was.

Het wantrouwen bij DA’91 met betrekking tot publicaties van NII vindt onder andere haar grondslag in het misleidende karakter van deze regering zoals blijkt uit:
1. De plotselinge aankondiging van de wijziging van de Amnestiewet
2. De verzekering van de samenleving dat er geen devaluatie van de munt zou plaatsvinden
3. De garantie voor veiligheid waarbij er geen dievenijzer meer nodig zou zijn, etc.

Vanwege deze onbetrouwbaarheid, wordt van ons als verantwoordelijke leiders geëist dat wij nuchter en onbevreesd de huidige omstandigheden analyseren.
De vraag die wij ons stellen bij dit alles, is wie belang heeft bij:
a. Het inperken van de burgerrechten?
b. Wie heeft belang bij het afleiden van de ontzettende bestuurlijke, veiligheids- en financiële problemen zoals de recente aanhouding van 19 miljoen euro en arrestaties van kopstukken in het transporteren van drugs via onze luchthaven.

Met andere woorden wie heeft er belang bij om angst te zaaien in de samenleving en zo zich schijnbaar rechtmatig de bevoegdheid toe te meten om verregaande maatregelen te treffen om de vrijheden van de gemeenschap te beperken en zo ongehinderd voort te kunnen gaan met het beschermen van het persoonlijk belang.
DA’91 neemt elke bedreiging serieus en wij eisen dat diegenen die zich schuldig hebben gemaakt aan het fabriceren en verspreiden van deze terreur dreiging de hoogste strafmaat toegemeten krijgen. Onze gemeenschap verdient beter!