NPS-voorzitter: Regering blijft volk tergen
25 May, 16:18
foto
NPS-voorzitter Gregory Rusland ... het de regering ontbreekt aan constructief beleid ...


Drie jaar na de verkiezingen van 2015 stelt de Nationale Partij Suriname (NPS) vast dat de regering het volk continu tergt. Reeds tijdens het eerste kabinet Bouterse (2010-2015) maakte Suriname kennis met verontrustende ontwikkeling binnen het beleid die hebben geleid tot ernstige sociaaleconomische situaties. Die zijn onder andere tot stand gekomen vanwege verspilling van gelden en corruptie. De NPS brengt hierbij in herinnering de malversaties rond de viering van Carifesta, de nyan patu bij het project Naschoolse Opvang en onregelmatigheden in het kader van de verdeling dan wel verkoop van levensmiddelenpakketten.

Het waardevaste geld dat vóór de periode 2010 in de portemonnee van burgers was, is nu verdampt waardoor velen onder het bestaansminimum zijn terecht gekomen. Alsof dit niet erg genoeg is, maakt de regering de ene na de andere schuld zowel in het binnen- als het buitenland. Volgens NPS-voorzitter Gregory Rusland zijn onder andere deze punten het toonbeeld van de huidige machthebbers die blijk geven niets te maken te hebben met het algemeen belang.

Kenmerkend van de regering is voorts dat personen binnen de ambtenarij van het ene op het andere moment op onacceptabele wijze voor hun diensten worden bedankt. Mensen en structuren worden keer op keer kapot gemaakt. Dit kost ons land miljoenen dollars die bij beter beleid weer moeizaam opgebouwd zal moeten worden.

Volgens de NPS-voorzitter is door deze regering het beeld gecreëerd dat in Suriname criminele organisaties zijn geïntroduceerd en versterkt. Er schijnt geen strategisch en effectief beleid te zijn gericht op de aanpak van de interne en grensoverschrijdende criminaliteit. Daarnaast hekelt de groene partij steeds terugkerende situaties dat personen en instanties moeten staken om over hun gelden te beschikken.

De NPS-topman concludeert dat het de regering ontbreekt aan constructief beleid om Suriname te zetten op het pad van vooruitgang. De aanpak vanuit de regering zal zich meer moeten richten op een goed sociaal en economisch beleid om zo het leven van alle burgers te verbeteren.