Governor CBvS houdt lippen stijf over de 19 miljoen euro
24 May, 20:41
foto
Glenn Gersie, governor van de CBvS.


De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft afspraken met alle betrokken partijen om over de 19 miljoen euro, die in beslag genomen is door de Nederlandse justitie, een persstilte te betrachten. De CBvS blijft in overleg met het Openbaar Ministerie in Nederland om deze zaak op te lossen. Het kelderen van de koers van de euro heeft volgens de governor van de CBvS, Glenn Gersie, ook te maken met de huidige ontwikkelingen met het Openbaar Ministerie in Nederland.

Het dalen van de euro-koers ten opzichte van de SRD moet ook bezien worden tegen de achtergrond van de werking van het vraag- en aanbodmechanisme, waarbij er momenteel een groot aanbod is en tegelijkertijd ook een groot overschot aan deze munteenheid in de gemeenschap. Dit laat Gersie optekenen via het Nationaal Informatie Instituut. Wat ook duidelijk is, is dat er nu verminderde afzet is vanwege de ontstane situatie. Gersie waarschuwt voor het gevaar dat speculanten gebruik zullen maken van deze situatie. Hij zegt dat de situatie nauwlettend in de gaten wordt gehouden en dat de moederbank pragmatisch met deze kwestie omgaat. Simpel vertaald houdt het in dat de CBvS kijkt wat er zich voordoet en hoe zij zo goed als mogelijk daarop kan inspelen om te voorkomen dat de veiligheid van het financiële systeem in gevaar wordt gebracht.

Over de monetaire reserve zegt de governor dat gelet op de eerdergenoemde ontwikkelingen, er een dip is opgetreden. Dit, omdat de Centrale Bank de lokale banken te hulp moet schieten, maar ook omdat de moederbank een deel van de importbehoefte van het land voor haar rekening neemt. De banken hebben internationale verplichtingen die zij moeten nakomen. De recente ontwikkelingen hebben volgens Gersie als consequentie dat de aanvulling van hun saldi in het buitenland, minder is geworden. Vanuit haar verantwoordelijkheid heeft de CBvS gemeend de banken tegemoet te komen. Gersie geeft aan dat de monetaire reserves van moment tot moment wijzigen en verwacht dan ook dat die wederom zullen toenemen.