Oppositie geschokt over felicitatie regering aan Venezuela
24 May, 16:22
foto
De Venezolaanse president Nicolas Maduro nadat hij zijn stem had uitgebracht. (Foto's: Reuters)


Het is voor de gezamenlijke oppositie schokkend opnieuw geconfronteerd te moeten worden met de incompetentie van het kabinet Bouterse-Adhin, niet enkel beperkt tot het binnenlands bestuurlijke gebeuren, maar evenzeer te merken is in de uitvoering van Surinames buitenlands beleid. De oppositie verwerpt met kracht het felicitatiebericht van de Surinaamse regering aan de regering van Venezuela in verband met de onlangs gehouden presidentiële verkiezingen die volgens vrijwel alle landen op het Westelijk halfrond en daarbuiten als valselijk en misleidend moet worden aangemerkt.

Terwijl vrijwel het gehele Westelijk halfrond alsook de landen ver daarbuiten hun veroordeling kenbaar hebben gemaakt over het naar hun oordeel gefalsificeerd verkiezingsresultaat, kiest onze regering ervoor erkenning daarover uit te spreken en erger nog zulks met een felicitatieboodschap te benadrukken, zegt de gezamenlijke oppositie in een persbericht.

De oppositie verwerpt dan ook met kracht de felicitatieboodschap en verklaart zich solidair met de bijkans twee miljoen Venezolaanse vluchtelingen die uit wanhoop hun land zijn ontvlucht en aan de miljoenen anderen die gedoemd zijn een ellendig bestaan van armoede en onderdrukking te moeten doorstaan. Contrair aan de Surinaamse gelukwensen zendt de oppositie aan alle Venezolaanse noodlijdenden bemoedigende en hartversterkende woorden van hoop en verwachting toe in de overtuiging dat uiteindelijk Recht en Waarheid zullen zegevieren.