NAS levert 191 gediplomeerde DIV-ers af
19 May, 04:28
foto
Tijdens de vierde lichting van de opleiding DIV zijn 43 personen geslaagd. Minister Mike Noersalim en Rita Tjien Fooh benadrukken het belang van deze beroepsgroep.


Het Nationaal Archief Suriname (NAS) heeft de vierde lichting geslaagden afgeleverd van de opleiding Documentaire Informatie Voorziening (DIV). Het gaat om 43 geslaagden. Daarvan heeft 39 zich dit schooljaar ingeschreven. Vier personen zijn van het jaar daarvoor en hadden toen niet alle vakken afgerond. Met deze groep afgestudeerden zijn er in totaal 191 gediplomeerde DIV-ers afgeleverd.

Bij deze lichting zijn twee opmerkelijke punten. Er is een grote groep mannelijke studenten. Opleidingen worden over het algemeen beter bezocht door vrouwen. Daarnaast hebben zich voor het eerst DIV-medewerkers van districtscommissariaten ingeschreven. “Zij komen onder andere uit Marowijne, Wanica en Para”, zei opleidingscoördinator Audrey Hofwijks-Koenders, die tevens als ceremoniemeester heeft gefungeerd bij de diploma-uitreiking.

Volgens NAS-directeur Rita Tjien Fooh moet het feit dat er zoveel DIV-ers zijn opgeleid, zich weerspiegelen in de dagelijkse praktijk op de ministeries. De opleiding wordt nu al zeven jaar verzorgd. Vandaar dat is besloten om de opleiding te evalueren. “Er zal voor dit jaar geen nieuwe inschrijving worden gehouden”, zei Tjien Fooh. Er zal onder andere met afdelingshoofden worden nagegaan welke aanpassingen in het curriculum gepleegd kunnen worden om de opleiding beter af te stemmen op de praktijk.

Momenteel loopt het project ‘Selectielijsten’ dat moet zorgen voor standaardisering van het archiefwezen op overheidsafdelingen. “Op sommige ministeries is men al begonnen met het digitaliseren van processen en het kopen van software. Wij willen nagaan of iedereen hun eigen software zal gebruiken, of gaan de ministeries één software gebruiken.” Zo illustreert de directeur de beslissing om de opleiding te evalueren.

“U heeft een cruciale rol te vervullen om de kwaliteit van de documentaire informatievoorziening te verbeteren en daarmee een bijdrage te leveren aan een effectief en efficiënt archiefbeheer op uw ministerie. De afdeling DIV kan worden beschouwd als de slagader van een organisatie; een slagader die loopt door alle onderdelen van de organisatie. U bent degene die ervoor zorg moet dragen dat de flow van de documenten vlot verloopt”, sprak Biza-minister Mike Noersalim de geslaagden toe.

Er wordt al geruime tijd gewerkt aan de start van de vervolgopleiding DIV-2. “Ik heb vorig jaar een onderhoud gehad met het bestuur van de GO-opleidingen over de vervolgopleiding en zij hebben verzekerd dat er een vervolgopleiding komt”, zei de bewindsman. Hij laat verder weten dat het curriculum af is en het project binnenkort voor goedkeuring wordt ingediend bij de Raad van Ministers.