Plaatselijk geen stroom door upgradewerk onderstation
19 May, 02:31
foto
Om de stroomvoorziening gedurende de werkzaamheden aan het onderstation Kwatta te blijven garanderen,
zijn er voorlopige voorzieningen getroffen. (Foto: EBS)


Bij het onderstation van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) te Kwatta, vinden momenteel werkzaamheden plaats. Als onderdeel van deze upgradewerkzaamheden zullen klanten in de omgeving Kwatta - vanaf Tweede Rijweg tot en met de Derde Rijweg: Rensproject, Prins Park, Aquarius Village, Weg naar Zee – op 23 mei tussen 07:30u tot 18:30u geen elektriciteit hebben.

Om de impact op de klanten zoveel mogelijk te beperken is het onderstation niet volledig uit bedrijf gehaald, maar zijn er tijdelijke voorzieningen getroffen om de energielevering naar de klanten in deze omgeving te garanderen. Echter zijn bepaalde werkzaamheden van dien aard dat uitschakeling van de stroomtoevoer in het leveringsgebied vereist is. Zo zal op woensdag 23 mei gewerkt worden aan de 33.000/12.000 volt transformator in het onderstation.

Voor het uitvoeren van het werk zal de transformator spanningsloos gemaakt worden. De 12.000 volt bovengrondse lijnen, die naar de verschillende woonwijken lopen vanuit onderstation Kwatta, zullen zoveel mogelijk overgenomen worden door naburige onderstations. Het gedeelte dat niet overgenomen kan worden, zal verstoken zijn van elektriciteit gedurende de werkzaamheden.

De upgrade van onderstation Kwatta dat de omgeving Kwatta, het Garnizoenspad en Vijfde Rijweg van elektriciteit voorziet, is opgezet in de jaren zestig en is technisch sterk verouderd. Door de jaren heen zijn er met beperkte beschikbare middelen kleine upgrades uitgevoerd om het onderstation operationeel te houden. Door de toenemende vraag naar elektrisch vermogen in deze omgeving, heeft dit station zijn ontwerpcapaciteit overschreden, waardoor de betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid niet gegarandeerd kunnen worden.

De upgrade van het onderstation wordt gefinancierd door de Inter-American Development Bank (IDB), meldt de voorlichting van de EBS. De werkzaamheden zijn gestart in januari en zullen tien maanden duren.