Criteria voor het vasten
18 May, 04:56
foto


In Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Geachte lezer,
Assalamo alaikum warahmatullaahi wabarakatohu
Moge de vrede en de zegeningen van de Almachtige Allah op u allen rusten.


In dit artikel wordt ingegaan over de betekenis van het vasten in het algemeen, gevolgd door het onderwerp met betrekking tot de leeftijd om te kunnen vasten.

Velen vragen zich af wat het vasten precies inhoudt. Het vasten is de 3e verplichting binnen de Islam. Het is zulk een aanbidding waarbij het lichaam zichzelf zuivert en waarbij de kracht tot het hebben van geduld ontstaat. Volgens een woordenboek betekent Saum oftewel Roza: “zich onthouden van iets of een handeling nalaten. Volgens de Islamitische wet betekent het: vanaf zonsopkomst tot zonsondergang met een rein gedachte en zuiver gebed zich onthouden van voedsel en drank, geslachtsgemeenschap en andere wereldse zaken.

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan spreekt men in de Islam van vasten. Het fundamentele doel van het vasten is om God tevreden te stellen. Daarom is bevolen om zichzelf te beschermen tegen slechte daden.

De Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zei: “Hij die leugen en slechte daden niet achterwege laat, hoeft geen honger te lijden, want God verlangt slechts naar reine dienaren.” (Bron: Bukhari Kitabus Saum)

Evenzo heeft de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) op een gelegenheid vermeld: “Vasten houdt niet slechts in het 'zich onthouden van spijs en drank', maar ook om te stoppen met het gebruik van ijdele taal en om zich af te zonderen van slechte daden. O gij vastenden, als iemand u uitscheldt terwijl u vast, zeg dan slechts: 'Ik heb gevast'. (Bron: Bukhari Kitabus Saum).

Als de vaster zich niet houdt aan deze regels, dan zullen zijn vasten hem geen voordeel opleveren omdat het vasten een zodanige aanbidding die conform de daarvoor vastgestelde regels moeten worden nageleefd.

Het vasten in de vastenmaand (Ramadan) is verplicht gesteld voor mensen die voldoen aan de volgende criteria:
- Volwassen zijn;
- mentaal goed zijn;
- Fysiek gezond zijn;
- Geen reiziger zijn.
Deze criteria geldt zowel voor de man als voor de vrouw.

Voor reizigers en zieken zijn er andere regels, namelijk dat zij het vasten in andere dagen (buiten de Ramadan) inhalen. Voor mensen met een chronische ziekte of mensen op hoge ouderdom die niet in staat zijn om het vasten in te halen, alsmede de zogende moeders en zwangere vrouwen zijn toegestaan om in de plaats van het vasten een losprijs, fidiya genoemd, te betalen.

Moge de Almachtige eenieder in staat stellen om dit Goddelijk bevel op de meest gepaste wijze na te komen.

Ahmadiyya Muslim Gemeenschap Suriname
Ephraimszegenweg no. 67

Sunday 20 January
Saturday 19 January
Friday 18 January