KTPI: Wij zijn allemaal leden van één familie
18 May, 02:08
foto


De Ramadan leert ons ook dat wij allemaal leden zijn van één familie en dat onze verdeling in naties, stammen en families niet zou moeten leiden tot vervreemding van elkaar, maar tot een betere kennis als één geheel van elkaar. (Sura Hujurat 49:13). Dit betekent dat de eenheid van een natie aan de grondbeginselen ligt van een democratische staat die gewaarborgd moet blijven en als bestuursvorm gebaseerd is op het menselijke gelijkheidsideaal, dat iedereen vrij en gelijk in rechten en plichten geboren is, zoals dit is aangegeven in de Quran en in alle heilige boeken.

Dit is de Ramadan boodschap vanuit de KTPI (Kerukunan Tulodo Prenatan Inggil - de Partij voor nationale eenheid en saamhorigheid van de hoogste orde) aan de gehele natie Suriname. De KTPI gaat tezamen met u in bezinning en in gebed tot Allah swt, om ons allen de boodschap mee te geven dat vandaag de dag er een sterke hang is naar bewustwording. Bewustwording die de sleutel is tot verandering. Verandering is de wet van het leven. En degenen die alleen kijken naar het verleden of het heden zullen zeker de toekomst missen, want de verandering die we zoeken, zit uiteindelijk in ons zelf.

De Ramadan is een bijzondere maand voor moslims over de gehele wereld.
Naast een maand van bezinning, is Ramadan een maand waarin extra aandacht wordt geschonken aan verdraagzaamheid, tolerantie, vrijgevigheid, liefdadigheid, verbroedering en saamhorigheid.

Het vasten tijdens de ramadan behoort tot de vijf zuilen – de vijf verplichtingen voor iedere moslim – van de islam. De overige zuilen zijn de geloofsbelijdenis, de verplichte gebeden, het geven van aalmoezen en de pelgrimstocht naar Mekka (de zogeheten Hadj). De islam leert dat vasten de mens leert zichzelf te bedwingen. Het versterkt discipline, uithoudingsvermogen, zelfbeheersing en leert begeerten en lusten te beheersen: vasten biedt de gelovige zodoende ook de mogelijkheid om aan de zwakheden van zijn karakter te werken. Verder zuivert vasten de ziel en het vergroot het inlevingsvermogen aan de armen en de liefde voor God. Het vasten tijdens de Ramadan heeft een veel diepere religieuze en spirituele betekenis dan alleen maar bij zonsopgang het onthouden van eten en drinken.

De KTPI wenst langs deze weg de gehele Surinaamse samenleving en in het bijzonder alle moslimbroeders en -zusters heel veel zegen, wijsheid en een liefdevolle Ramadan toe.

Sunday 20 January
Saturday 19 January
Friday 18 January