AZP directeur: Afwijking ontwerp al in 2015 gebeurd
17 May, 09:21
foto
Claudia Redan, algemeen directeur van Academisch Ziekenhuis Paramaribo.


"Minister Hoefdraad heeft gelijk. Doordat het huidige ontwerp niet gebruikt kan en mag worden, is er inderdaad sprake van verspilling. Dit zegt de algemeen directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), Claudia Redan, aan Starnieuws. De afwijking in het ontwerp van de nieuwbouw Academisch Medisch Centrum (AMC) Suriname van wat afgesproken was met de Islamic Development Bank (IsDB) was reeds in 2015 een feit, of zelfs eerder, benadrukt Redan. Toen was zij nog geen algemeen directeur van AZP. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft aangegeven dat US$ 4,2 miljoen is verspild in dit project.

Het besluit om af te wijken van het originele ontwerp is genomen in de periode toen Antoine Brahim nog directeur was van AZP. Dit is gebeurd om budgettaire redenen, zegt Redan. Een volledig nieuw ziekenhuis bouwen conform Europese standaarden is ruim boven de US$ 120 miljoen. IsDB zou dit project voor US$ 70 miljoen financieren.

Nadat het alle stakeholders intern duidelijk werd dat in het ontwerp er cruciale medische afdelingen buiten beschouwing zijn gelaten, was er veel ruis en ontevredenheid onder de medische staf. Er is toen (2015) gekozen om AMC gefaseerd uit te voeren. Voor additionele financiering is op pad te gaan, zegt Redan.
Het huidige ontwerp betreft fase 1 en er was sprake van nog 2 fasen.

Eind 2017 heeft IsdB meegedeeld dat er een evaluatie zal plaatsvinden omdat het ontwerp afwijkt van wat overeengekomen was in 2014. Redan zegt dat AZP verrast was met het standpunt omdat de afwijking reeds in 2015 had plaatsgevonden en IsDB nauw samenwerkte met projectmanagementunit (PMU) van Volksgezondheid. IsDB kreeg voortgangsrapportages aangezien deskundigen van de bank minimaal één keer per jaar in Suriname waren. IsDB heeft zich op het harde standpunt gesteld: 'scope change is niet formeel aan haar medegedeeld in 2015', legt de AZP-directeur uit.

"Begin januari 2018 heb ik uitgebreid de medische staf en overige stafleden geïnformeerd over het standpunt van IsDB en dat onze worst case scenario is opnieuw naar de tekentafel gaan en dat is helaas uitgekomen. In het weekend van 1 mei 2018 was er een topdelegatie van IsDB in Suriname om haar standpunt/schrijven van 17 april te verduidelijken. Wij zijn terug bij af en moeten weer naar de tekentafel. Er is alles in het werk gesteld om te redden wat er nog te redden viel. Het wachten is op de regering om aan te geven hoe verder. Voor AZP is dit een zeer pijnlijke situatie. Er moet een nieuw academisch ziekenhuis komen. Er moet een goed en gedegen masterplan komen dat de komende 50 jaar ziekenhuiszorg dekt. Het projectdossier 2014 is niet gebaseerd op een masterplan," zegt Redan.

IsDB wil, zoals ook in het schrijven is aangegeven in laatste alinea, ook de bouw van een nieuw ziekenhuis financieren maar het plan moet herschreven worden.
"Hoe het plan eruit moet zien en het team dat zich zal bezighouden hiermee, moet nog goed besproken worden met de regering. Per slot van rekening is het de regering die een lening sluit. Wij moeten voorkomen dat terwijl het gras groeit het paard sterft. Wij staan niet stil aangezien wij dagelijks honderden mensen in ons ziekenhuis moeten behandelen."

Voor nu is rehabilitatie van beddenhuis, bouw nieuwe operatie complex en uitbreiding van de Intensive Care unit onze hoogste prioriteit met als financierder het OPEC Fund for International Development (OFID). Deze projecten kunnen eind 2019 begin 2020 opgeleverd worden. Wij hebben veel te veel kostbare tijd verloren. Dit heeft allemaal te maken met administratieve zaken, technische zaken maar ook uitblijven van eigen bijdrage door de overheid. Ook wij wachten het aangekondigd onderzoek af," zegt de algemeen directeur van AZP.