NPS belicht het bijzondere van Ramadan
16 May, 03:46
foto


“O gij gelovigen, het vasten is u voorgeschreven zoals het
degenen die voor u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn.” (Koran 2:183)


Ramadan is de negende maand van de Islamitische kalender (1- Muharram, 2- Safar, 3- Rabi' ul-awwal, 4- Rabi' ul-akhir, 5- Djumada al-owla, 6- Djumada al-akhira 7- Radjab, 8- Sha'ban, 9- Ramadan, 10- Shawwal, 11- Dhu' l-qa'ada, 12- Dhu' l-hidjdja) en tevens de vastenmaand. Wat Ramadan bijzonder maakt onder alle maanden, is dat het naast: de getuigenis; het gebed; de bedevaart en de armenbelasting, een van de zuilen van de islam is. De Ramadan is een bijzondere maand voor moslims, overal in de wereld. Het is de maand waarin de eerste openbaringen van de Heilige Qor'aan aan profeet Mohammed (vzmh) plaats vonden. Het vasten in deze maand is verplicht voor alle moslims. De Schepper heeft het vasten altijd aan de mens voorgeschreven. Daarom is in vrijwel alle religies in de wereld nog een traditie van vasten te herkennen of zij hebben die ooit in een of ander vorm gekend. Vasten heeft in het Arabisch de betekenis van "zich onthouden van.".

De Ramadan is een maand van: tolerantie, liefdadigheid, verbroedering en bezinning. Het is een maand waarin mensen extra verdraagzaam, toeschietelijk en vrijgevig zijn. Een maand waarin de eenheid en saamhorigheid van de mensheid centraal staan. Het vasten begint bij het aanbreken van de dageraad en eindigt met het ondergaan van de zon.

Spirituele (geestelijke) voordelen van het vasten
Het vasten leert de mens zichzelf te bedwingen en kan ons eigenschappen aanleren zoals discipline, uithoudingsvermogen en vooral zelfbeheersing. Verder leert het ons respect ten aanzien van de medemens en de Almachtige. Elke dag waarop men vast, kan men zodoende als een overwinning beleven. Het leert ons de baas te zijn over onze begeerten en lusten. Het maakt ons bovenal gehoorzaam aan de Almachtige.

Sociale voordelen van het vasten
Het vasten geeft de mensheid een groot gevoel van saamhorigheid. Iedereen heeft een vast dagritme ingesteld in deze maand en alle moslims waar ook ter wereld vasten gedurende deze maand. Een ander belangrijk aspect van de maand Ramadan en het vasten is, dat het ons leert medeleven te hebben met de armen of anderen die in welk opzicht dan ook minder bedeeld zijn. Het is belangrijk dat wij mensen aan elkaar denken en rekening houden met elkaar, zodat we liefde en barmhartigheid voor elkaar ontwikkelen en elkaar als gelijke zien. Wat een voorwaarde is voor een betere wereld.

Fysieke voordelen van het vasten
Het is medisch bewezen dat het vasten het lichaam zuivert, het ontdoet van achtergebleven schadelijke stoffen en het helpt om het overtollige vocht en vet kwijt te raken. Het geeft rust aan het hart en zenuwstelsel en bevordert de bloedsomloop. Het kan zelfs sommige allergieën genezen. Dit zijn slechts enkele fysieke voordelen van het vasten.

De Nationale Partij Suriname, wenst de totale samenleving en in het bijzonder alle moslim broeders en zusters veel kracht, wijsheid en een gezegende Ramadan toe.

Moge de Almachtige ons vasten accepteren.