VVEPS verklaring over aanhouding pastor Volle Evangelie
14 May, 18:37
foto


Met grote verontwaardiging hebben wij van V.V.E.P.S. (Vereniging van Volle Evangelie- en Pinkstergemeenten en Bedieningen in Suriname) kennis genomen van het gewelddadig en bruut optreden van manschappen van de politie tijdens de eredienst van afgelopen donderdag 3 mei in een Volle Evangelie Gemeente.

Ook de aanhouding en in verzekering stelling van één van onze Volle Evangelie voorgangers op onrechtmatige gronden, die daarop volgde, heeft ons zéér bevreemd. Dit bruut optreden van manschappen van de politie, is voor ons als vereniging compleet onaanvaardbaar!

Wij vragen ons af of het nodig was de deuren van het Kerkgebouw met geweld te betreden en gewapend dit Godshuis binnen te komen, terwijl de eredienst gaande was. Dit toont een hoge mate van disrespect voor de Godsdienst van de gelovigen ter plaatse, door het KPS.

Tevens was er in het onderhavige absoluut geen sprake van een misdrijf (zie het Wetboek van Strafrecht), terwijl er wel een duidelijke aanhouding ten onrechte is verricht. Na ons intern verricht onderzoek, wensen wij gaarne aan te geven, zonder aan het gezag van de politie te komen, dat dit voorval anders is verlopen dan wat er in de media wordt verspreid en door het KPS wordt bevestigd.

Het imago van het Volle Evangelie in het algemeen en deze plaatselijke Gemeente in het bijzonder, is door deze incorrecte berichten, die bezijden de waarheid zijn, ernstig aangetast. Ook het positief beeld van deze bewuste voorganger, heeft een onherstelbare deuk gekregen, vooral naar zijn gemeenteleden en buurtbewoners toe. Dit bruut optreden van deze manschappen van de politie, heeft een zeker trauma achtergelaten bij de gelovigen, vooral bij de aanwezige kinderen.

Wij spreken de hoop uit, dat zulks optreden van wetsdienaren zich nooit meer herhaalt in de gemeenschap van gelovigen, die bidden en werken voor het welzijn van ons land en volk. Tevens verwachten wij een officiële verontschuldiging van de leiding van het KPS en de minister van Justitie en Politie, voor dit onsmakelijk optreden van de Politie, die onze 'beste kameraad' behoort te zijn.

De Vereniging van Volle Evangelie- en Pinkstergemeenten en Bedieningen in Suriname (VVEPS) wenst hierbij haar medeleven te uiten aan de nabestaanden van de vermoorde vissers.

Het bestuur van de Vereniging van Volle Evangelie- en Pinkstergemeenten en
Bedieningen in Suriname.

Sunday 20 January
Saturday 19 January
Friday 18 January