Column: Politieke Borrelpraat 407
13 May 2018, 22:38
foto
Minister Ronni Benschop van Defensie garandeert de vissers dat zij veilig zijn op zee. (Foto: René Gompers)


“Heren, proost. De vissers mogen weer het zeegat uit; onze eiwitvoorziening en vooral die van buitenlanden, is weer veilig gesteld.”
“Deze brute uitbarsting van piratengeweld heeft overduidelijk weer eens ons onvermogen om tot gericht beleid te komen en dat uit te bouwen, aangetoond.”
“Welk kromdenkend beleidsorgaan gaat nou een kustwacht, met boten, zonder gedegen bewapening, zonder getraind personeel, zonder wettelijke basis nou onderbrengen bij Handel en Industrie?”
“Dat was om buitenlandse fondsen te verwerven en op te maken, zoals dat ook op andere ministeries vaak gebeurt. Eindstand: moni keba, output nihil.”
“P’a moni de?”
“P’a kustwacht de? Ze varen met moeite na tien uren uit en gaan nog erbij de verkeerde richting op.”
“En de politie stelde zich formeel op: er moest eerst aangifte gedaan worden.”
“Dus toen moest ten einde raad het leger in beeld komen, en wel onze marine, ook zo een schromelijk verwaarloosd overheidsonderdeel, maar die kon binnen een week de zaak ondanks beperkte middelen redelijk schoonvegen.”
‘Maar heren zuipbroeders, één ding, wan sani, one thing: degene die mijns inziens heeft geschitterd, niet door afwezigheid, maar juist dóór aanwezigheid is de MvD.”
“De MvD?”
“Jawel, de Man van Daden, Ronni Ben-bracht-Schot-in-de-zaak, de man van weinig woorden. Aan zo iemand heb je wat.”
“Pas op, prijs hem niet teveel, straks wordt hij ook weggeshuffeld, zoals die twee anderen die wegens trappen op bepaalde belangen het kabinet uitgeshuffeld werden.”
“Niemand haalt mijn MvD weg. He was been seen, while others were not to be seen.”
“Vrij vertaald: ‘hij was ter plekke, terwijl anderen zo te zien dokten.”
“En toen de zaal daar in Nieuw-Amsterdam te klein bleek voor de massa vissers en familie, ging hij gewoon met tafel en al buiten met de mensen vergaderen.”
“En hij wist die slagen daar met eerlijk en oprechte woorden op te vangen, zonder populistische kronkelpraat en vage beloften en ‘a no mi, na den zeerovers’-geklets.”
“Ai, ook in DNA. Keihard zei MvD de waarheid over het falend regeringsbeleid met betrekking tot de kustwacht, zonder dokken, sondro beni, gewoon: rechtoe-rechtaan.”
“Had de ex-min LVV, onze Algoe, daar in die zelfde Assemblee niet gezegd dat hij een dreigend telefoontje had gehad van een DNA-lid, toen hij de kwestie rond zijn voornemen om alle visvergunningen in te trekken, moest komen uitleggen?”
“Jullie vergeten dingen snel, gelukkig heb ik hier de digitale berichten hierover op m’n mobiel opgeslagen. Het lijkt op een scenario uit een action-maffia film.”
“Zo? Laat horen dan, we zijn benieuwd.”
“Daar gaan we: op 29 november 2017 zegt ex-min Algoe in DNA dat er een bende voor de kust operationeel is. Hij wil zaken m.b.t. uitgegeven visvergunningen onderzoeken, zoals 17 vergunningen op naam van één stichting.”
“Wacht even, was dat niet de vergadering dat hij verklaarde dat er een DNA-lid was die hem telefonisch had bedreigd dat hij moest stoppen met dit onderzoek.”
“Volgens mij, en dat hij ook na schorsing de naam van dat DNA-lid niet wilde noemen, waardoor velen speculeerden dat het een lid van de coalitie moest zijn.”
“Jaaaah, en toen vroeg en kreeg Somo het woord en noemde die naam, nog erbij wijzend op betrokkene in de zaal. De mike ging toen dicht, maar daarna werd er flink over deze zaak gediscussieerd in ’s lands Babbelzaal.”
“Wij gaan nog eens met gebabbel ten onder in dit land.”
“Op Sterrennieuws verschijnt op 1 december 2017 het bericht dat er kritiek is vanuit de NDP-fractie op min Algoe van LVV. Doekhie heeft het over het uitgeven van acht vergunningen voor buitenlandse trawlers met de allesvernietigende sleepnetten die de hele boel leegplunderen. Deze vergunningen worden voor duizenden US dollars per stuk doorverhuurd.”
“Mijn hemel, net als met die busvergunningen en goudconcessies.”
“Het verhaal gaat verder: op 4 december 2017 heeft de president in het perscentrum een spoedoverleg met enkele ministers, onder wie die van LVV, over onder andere de chaos bij het uitgeven van visvergunningen. Verder is gesproken over de dringende eis van DNA dat de minister een lijst met alle uitgegeven visvergunningen aan het college verstrekt.”
“Is die lijst ooit verstrekt?”
“Naar mijn weten tot op heden niet.”
“Dan zie ik op 12 december 2017 het bericht dat min LVV de Assemblee mededeelt dat alle visvergunningen op 15 januari 2018 zullen vervallen. Hij krijgt daarbij steun van de coalitie. Hij zegt dat mensen uit de sector zich opnieuw kunnen registreren, zodat zij en hun familieleden niet in problemen zullen komen.”
“Kreeg hij de opdracht dat te doen om de eis te omzeilen om die lijst van uitgegeven vergunningen aan DNA te verstrekken?”
“Wie weet, maar zonder het te weten heeft de ex-minister toen profetische woorden geuit, want nu blijkt in welke grote problemen vele vissers en hun gezinnen zijn gekomen.”
“Nou, en dan publiceert ene Roy Nankoesing op 17 december 2017 een artikel op Sterrennieuws, waarin hij felle kritiek levert op het besluit van min LVV om alle visvergunningen per 15 januari 2018 in te trekken. Hij vindt dat dit juist de corruptie en de rotzooi in de sector zal vergroten. En weer wordt gesteld dat de minister de naam van dat DNA-lid dat hem bedreigde niet wil noemen omdat het een NDP-er zou zijn.”
“Natuurlijk, ligt voor de hand. Als het bijvoorbeeld een VHP-er was, had hij die naam al lang genoemd.”
“Goed, en hier heb ik opgeslagen dat minister LVV op 10 januari 2018 een vergadering met het Visserijcollectief heeft en de vissers toezegt dat er voor 2018 geen nieuwe vergunningen zullen worden uitgegeven. Als de zaken van bestaande vergunningen oké zijn, zullen die niet worden ingetrokken, maar gewoon worden verlengd.”
“Bereken wat voor geloop en gedoe dat daar bij LVV zou worden, en een hoop getjoek om bestaande vergunningen oké te verklaren en te verlengen. Boi, wan fisi-moni b’o waka fijntjes.”
“Op die vergadering wilde minister Algoe met het Collectief voorstellen nagaan ter ordening van die rommel, zoals een monitoringsysteem. Ook protesteerde het Collectief tegen het uitgeven van teveel visvergunningen; de visgronden raken overbevist en uitgeput. Alle vissers halen minder binnen.”
“Met als gevolg dat er benden van elkaar gaan roven. Zie hier de eigenlijke oorzaak van dit piratengedoe.”
“En zie wat Sharda Ganga had geschreven in haar column: ‘Slecht beleid wordt altijd betaald met mensenlevens.”
“En op 16 februari 2018 schrijft diezelfde Roy Nankoesing weer een zeer kritisch artikel over het visserijbeleid en over de Nieuwe Raad van Overleg voor de Visserij, bestaande uit 11 leden, het merendeel vanuit verschillende ministeries. En deze Raad werd op 1 november 2017 ingesteld.”
“Hebben we de afgelopen weken iets van deze Raad gehoord? Ik wist niet eens dat er zoiets bestond.”
“Dan heb ik hier dat bericht dat als laatste reshuffel eindelijk een nieuwe minister van LVV is gevonden, en wel in de persoon van ex-VHPer Soerdjan. Poti Lekhram betah, als je had geweten in welk wespennest je je hoofd, je handen, je voeten, ja, je alles had gestoken, had je netjes bedankt voor de eer.”
“Nu krijgt hij de volle laag van de NDP-fractie over zich heen, alsof hij deze chaos met zijn beleid de afgelopen jaren heeft veroorzaakt. No spang, het is toch maar een ex-VHPer.”
“Ik zou meteen zijn afgetreden als minister; laat ze een andere zoeken die deze rotzooi wil slikken. Stel je voor!”
“En dan barst de bom in deze bende-oorlog, na een paar aanloop-incidenten, zoals het neerschieten van een bootkapitein op zee en van een de grote Guyanese boys voor zijn woning, met de wraakactie, waarvan we op 31 maart de eerste berichten krijgen: Zeepiraterij wordt grimmiger: 16 vissers vermist.”
“Werkelijk, als je alles zo op een rijtje zet, dan zie je gewoon dat het eraan kwam; het was gewoon een kwestie van tijd.”
“En nu pas, als het kalf verdronken is, gaan we beginnen om ordening te brengen: de vissers die nu uitvaren moeten een crewlist indienen, zodat men weet wie er aan boord is, niet alleen met hun roepnamen, maar met hun burgerlijke-standnamen.”
“En ik lees dat Juspol zal meewerken dat de vele illegale vissers een legale status krijgen. Hemeltjelief! Je kan dus in dit land gewoon jaren komen doen en laten en werken en wat nog meer, zonder dat we weten wie je bent.”
“Dan waarvoor ben je overheid? Om meer tjoekoes te nemen voor à la dol uitgegeven vergunningen?”
“Het beleid lijkt wel: ‘Hou het volk zoet met brood en spelen, dan kunnen wij vrijuit stelen.”
“Doek voor mijn part die halve overheid op. We hebben er toch nauwelijks wat aan, meer ergernis; ze zijn eeuwig failliet en ze houden onze ontwikkeling meer tegen dan wat anders.”
“Heren, heren, rustig, laat de alcohol jullie geen bloedstuwing in de hersenen geven. We hebben die overheid nodig, maar inderdaad niet op deze manier.”
“Ja, we komen er wel, voetje voor voetje, al is het in het jaar 3000.”
“Maar dan niet met dat populistisch gepraat met mooie dromen of met zogenaamde stoere praat zoals: m’o saka’a koers go na vijf.”
“Dus heren: een rondje van mij voor onze MvD, een man van korte woorden en hele daden, een voorbeeld voor de velen daarboven in het beleid waarvoor geldt: een grote lantaarn met een klein licht.”
“Ik heb dan liever een kleine lantaarn met veel licht. Proost.”

Rappa

Sunday 26 May
Saturday 25 May
Friday 24 May