President: Meer aan de hand dan alleen piraterij
04 May 2018, 00:00
foto
President Desi Bouterse donderdag op een persconferentie op de luchthaven. (Foto: René Gompers)


President Desi Bouterse wacht het onderzoek van de politie af voordat hij verdere stappen gaat ondernemen. Een week geleden zijn 20 vissers overvallen, van wie tot nu toe vijf levend zijn teruggekeerd. Er zijn drie lijken geborgen ondertussen. Er is meer aan de hand dan alleen piraterij, merkt Bouterse op. Hij geeft toe dat wat betreft de opvang van de familieleden, de regering het beter had kunnen aanpakken.

De president heeft op de Johan Adolf Pengel Luchthaven een persconferentie belegd na de reis naar Brazilië. Voordat hij uiteenzette wat er allemaal in Brazilië is bereikt, is hij ingegaan op de kwestie die het land al een week in de greep houdt. “Wij leven mee met de mensen en gaan er alles aan doen om de juiste informatie te krijgen,” deelde hij mee.

Volgens de sector zijn tussen december vorig jaar en deze maand meer dan 20 vissers gedood. Een week geleden is het helemaal geëscaleerd. “We hebben altijd gevochten tegen zeepiraterij. Het kwam voornamelijk voor vanaf Coppenamepunt richting Nickerie,” merkt Bouterse op. “Met het stationeren van onze militairen te Coppenamepunt is het afgenomen. Het is geen kwestie van ‘hoelang gaan we het tolereren?’ maar we gaan het de kop in moeten drukken, voor het geval het ‘piracy’ is natuurlijk.” Woensdag is er weer een dode gevallen op zee. Een kapitein is vermoord. “De politie doet haar werk en het lijkt er op dat het niet alleen maar gaat om piraterij maar ook om vergelding van zaken die in het verleden verkeerd zijn gelopen,” merkt de president op.

Er is zware kritiek op de overheid. Haar is traagheid verweten, in actie ondernemen en medeleven tonen. “Wat betreft de opvang van de mensen zou ik zeggen dat we daarin mogelijkerwijs een omissie hebben begaan.” Bouterse benadrukt dat de autoriteiten wel hard aan het werken zijn om aan antwoorden te komen en voorbereid zijn om gepaste acties te ondernemen. “We doen er alles aan en we hopen dat de gemeenschap begrip heeft als we in het werk een omissie hebben gemaakt,” herhaalt de president. “Men vond we moesten de mensen gaan condoleren, wij vonden van niet. We zien dat vandaag de dag nog mensen levend worden gevonden.” Bouterse verzekert dat de autoriteiten bezig zijn: “Gelooft u me, de gewapende machten onder leiding van de politie werken hard. We doen er alles aan.”

René Gompers