Voorzitter SPB voorzichtig optimistisch over Getrouw
23 Apr, 00:00
foto
Raoul Hellings, voorzitter SPB.


De voorzitter van de Surinaamse Politiebond (SPB), Raoul Hellings, is voorzichtig optimistisch na het kennismakingsgesprek met minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie. "Dat is optimisme met een realistische blik. De minister is per slot van rekening onze vriend, maar aan het einde van de dag is hij nog steeds politicus. En die hebben ons in de afgelopen periode getoond niet altijd te doen wat ze verkondigen," zegt Hellings om een reactie gevraagd aan Starnieuws.

De kennismaking en begroeting vrijdag tussen het bestuur van de SPB en de minister was heel hartelijk. "Als oude makkers die blij zijn elkaar na lange tijd weer te zien. Na het formele aanmelden heeft de minister de bestuursleden of een stevige handdruk of omhelzing gegeven," illustreert Hellings de sfeer.

Het was een luchtig gesprek waarin zaken in alle openheid zijn besproken. Het belangrijkste onderwerp voor het bestuur van de SPB is het herwaarderingspakket van de politieambtenaren. De onderhandelingen daarover beginnen in mei. Daarnaast is ook gesproken over rechtspositionele zaken, de tuchtprocedure en het politieonderwijs.

"Wat een voordeel kan zijn, is dat de huidige minister bekend is met de problemen waarmee het operationele werkveld te kampen heeft. Daarnaast heeft hij een werkwijze gedemonstreerd die vooral voor de communicatie drempelverlagend is. We zullen dus sowieso in privéverband goede vrienden blijven, maar in de relatie werkgever-vakorganisatie is het business as usual. De belangen van onze leden zijn nog steeds onze topprioriteit," benadrukt de SPB-voorzitter.