Minister Getrouw pakt knelpunten bij brandweer aan
21 Apr, 14:33
foto
Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie (rechts) op bezoek bij het KBS. Naast hem brandweercommandant Radjen Jakhari. (Foto: Raoul Lith)


De mankementen bij het Korps Brandweer Suriname (KBS) zullen worden aangepakt door minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie. Hij heeft maandag een gesprek met de leiding van het korps, waarna hij een dag later met de bond om de tafel zal zitten. De bewindsman heeft beloofd dat er hervormingen zullen komen.

De minister maakte vrijdag formeel kennis met het KBS. Hij kreeg een rondleiding waarbij de successen maar ook de verbeteringen aan hem zijn voorgehouden. Brandweercommandant, Radjen Jakhari, zei dat de brandweer zoveel mogelijk probeert de ontwikkelingen op nationaal en internationaal vlak bij te benen en de burgerparticipatie vooral rond brandveiligheid op gang te brengen. De focus wordt meer gelegd op preventie zodat er minder slachtoffers en incidentmeldingen zijn. Aan de minister is voorgehouden dat de aanschaf van de persoonlijke uitrusting, vervanging en uitbreidingen van het wagenpark, infrastructurele voorzieningen en ook capaciteitsversterking prioriteit moeten genieten.

Getrouw merkte op dat met de de veranderingen van de maatschappij de afgelopen jaren ook de technologie razendsnel is geëvolueerd. Dit zorgt ervoor dat de taak van de brandweer nog complexer wordt, omdat deze te maken krijgt met nieuwe materialen waarmee huizen gebouwd worden. “De brandweer moet als organisatie afgestemd zijn op deze nieuwe ontwikkelingen en zich steeds bekwamen om voortdurend kwalitatief hoogwaardige brandweerzorg aan de gemeenschap te kunnen bieden,” stelt de bewindsman. Hij merkte op dat er gewerkt zal worden aan de herstructurering van de brandweerorganisatie, het trainen van personeel, het ontwikkelen en uitvoeren van regelgeving over onder andere brandveilig bouwen.

Ook de voorlichting zal worden bevorderd. De minister is zich er van bewust dat de middelen beperkt zijn, maar meent dat op creatieve en innovatieve wijze gewerkt zal worden om de gestelde doelen te behalen. Verder wordt ook het HRM beleid gestructureerd.

Getrouw benadrukte dat de communicatie belangrijk is. “Eenieder moet zijn bijdrage leveren om tot een goede bedrijfsvoering te komen.” Voor de bewindvoerder is het belangrijk dat er rust komt in de organisatie. Aan het eind van zijn toespraak drukte hij de brandweerambtenaren op het hart om te letten op hun dienstijver en hun gedrag in het korps en in de samenleving. “De brandweer organisatie valt en staat met uw performance.” Ook sprak hij bewondering en respect uit voor de inzet en betrokkenheid van de brandweermedewerkers.

Het korps brandweer heeft momenteel een personeelsbestand van ongeveer 900, inclusief 60 burgerpersoneelsleden. Vanaf 2015, nadat er op Brownsweg in Brokopondo een post is bijgekomen, is de brandweer in alle districten vertegenwoordigd.

Raoul Lith