Actie luchtverkeersleiders opgeschort
21 Apr, 00:00
foto
Faizel Baarn, hoofd Luchtvaartdienst, Genaro Alpin, voorzitter Satca, en directeur Transport & Communicatie, Joyce Blokland, tekenen een gezamenlijke verklaring.


Vrijdag 22.00 uur is de actie van de bond van luchtverkeersleiders, Satca, opgeschort. Er is een verklaring ondertekend door de directeur Transport en Communicatie, Joyce Blokland, hoofd Luchtvaartdienst, Faizel Baarn, en bondsvoorzitter Genaro Alpin. Besloten is om het werk te hervatten en het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) twee weken de ruimte te geven om de besproken punten, zoals door de Satca waren aangegeven, verder te realiseren.

Partijen delen mee dat er een constructief onderhoud is geweest. Het ministerie krijgt de ruimte om de toelagen in orde te maken. De bond heeft te kennen gegeven dat conform de eerder gemaakte afspraken voor wat betreft het meubilair en de werkruimte, er reeds vorderingen zijn geconstateerd.

Minister Patrick Pengel krijgt de ruimte om de status van de ATC- en Shifttoelage met zijn collega Gillmore Hoefdraad van Financiën te bespreken. Afgesproken is dat voor de rust binnen de sector het pad van dialoog gevolgd zal worden. Partijen hebben afgesproken om 4 mei weer bijeen te komen.