Caribisch Centrum hernieuwbare energie stapje verder
21 Apr, 06:23
foto
Staatssecretaris van Barbados, Darcy Boyce, heeft de Coted-vergadering in Georgetown, Guyana voorgezeten. (Foto: Caricom Secretariaat)


Het schiet goed op met de voorbereidingen om te komen tot de volledige operationalisering van het Caribische Centrum voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie (CCREEE). Binnen een halfjaar wil de Caricom dit centrum in gebruik nemen. Tijdens de speciale vergadering van de Raad voor Handel en Economische Ontwikkeling (Coted) over energie, was dit een van de belangrijkste resultaten.

De vergadering is afgelopen donderdag gehouden op het Caricom Secretariaat in Georgetown, Guyana. De voorzitter van de vergadering, staatssecretaris van Barbados, Darcy Boyce, deed de aankondiging aan het einde van de zitting. Zijn aankondiging kwam op de hielen van Montserrat die zijn akten van bekrachtiging van de Overeenkomst tot oprichting van het Centrum, tijdens de voorbereidende vergadering van de Coted op dinsdag, had gepresenteerd.

Montserrat werd het vijfde land dat zijn documenten heeft gedeponeerd bij het Caricom Secretariaat, waarmee hij de weg vrijmaakte voor een juridische identiteit voor het centrum. Barbados, Dominica, Jamaica en Belize zijn de andere lidstaten die hun akten van bekrachtiging hebben ingediend. "We kunnen dan verder gaan met de benoeming van het bestuur en het personeel van het centrum", zei minister Boyce donderdagavond na de eendaagse bijeenkomst.

Suriname heeft het oprichtingsverdrag van het CCREEE getekend. Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen hoopt het voor eind deze maand voor goedkeuring op de agenda van de Raad van Ministers te plaatsen. Na fiat van de ministerraad moet De Nationale Assemblee het verdrag ratificeren.

Het Centrum is bedoeld als het implementatieknooppunt voor het Caricom-energiebeleid, evenals de Caribische duurzame routekaart en strategie (C-Serms). In 2015 hebben de regeringshoofden van de Caricom de oprichting van het CCREEE goedgekeurd en Barbados geïdentificeerd als het gastland voor zijn secretariaat. De Coted stemde in januari 2016 in met tussentijdse operaties van het centrum. De ministers namen donderdag beslissingen over de overgang van die tussenfase naar de eerste operationele fase.

Wanneer het centrum volledig operationeel is, zal het naar verwachting de kwantiteit en kwaliteit van programma's en projecten in duurzame energie binnen de regio verbeteren. De actiegerichte instelling zal leiden tot verbeteringen in de productie, levering en het gebruik van duurzame energie door meer hernieuwbare energietoepassingen en maatregelen voor energie-efficiëntie.

"We hadden een zeer nuttige bijeenkomst en ik verwacht dat we onszelf in staat hebben gesteld om de komende jaren veel meer te bereiken in de energiesector, in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie", zei de Coted-voorzitter. Hij voegde eraan toe dat de ministers "goede vooruitgang" hebben geboekt met betrekking tot de etikettering van energie-efficiënte apparatuur in de regio. Deze stap, zei hij, zou ervoor zorgen dat mensen "precies wisten wat ze kregen" toen ze apparatuur kochten en probeerde hen aan te moedigen om efficiëntere apparatuur en apparaten voor hun eigendommen aan te schaffen.

Het Caricom Secretariaat meldt dat de ministers een proefprogramma hebben goedgekeurd dat binnenkort van start gaat om de energie-efficiëntie in commerciële en residentiële gebouwen te bevorderen. Er werden substantiële discussies gevoerd over de integratie van klimaatbestendigheid in de C-Serms tegen de achtergrond van de kwetsbaarheid van de regio voor intense klimaatgerelateerde gebeurtenissen. Verzekeringskwesties en stroomonderbrekingen zijn ook besproken. "We voelden dat we manieren moesten bespreken om het werk gedaan te krijgen om ons te begeleiden ... om meer weerstand te bieden aan die situaties, en om ons te helpen sneller te herstellen" wanneer er natuurrampen zijn,’ zei minister Boyce.

De ministers hadden ook stevige discussies over olie en gas in de regio. Er zal een werkgroep worden opgericht om na te gaan hoe er een diepere samenwerking en meer advies over de technische aangelegenheden in die sector kan zijn. Bij de opening van de bijeenkomst op donderdagochtend maakte minister Boyce melding van de olie- en gassector van de regio en de mogelijkheden die deze sectoren bieden om de bevolking ten goede te komen.

"Hoewel we allemaal vastbesloten zijn ervoor te zorgen dat we zo goed mogelijk profiteren van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie, moeten we er ook rekening mee houden dat als we de eigenaren van hulpbronnen zijn, we die bronnen daar niet doelloos mogen laten staan, maar we moeten ze gebruiken ten behoeve van onze landen en de regio. Ik ben dus erg blij dat we de kwestie van olie en gas niet afschrikken. Het is een kwestie van balanceren ... olie en gas, met de natuurlijke bronnen van zonlicht, wind en water. En daar gaat het om: optimaliseren, de beste mix van die middelen krijgen om onze mensen en onze economieën te geven wat ze nodig hebben.”