IMF waarschuwt voor wereldwijde schuld
19 Apr, 18:37
foto
Het IMF en de Wereldbank houden hun voorjaarsbijeenkomsten. (Foto: AFP)


Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zegt dat hoge wereldwijde schulden een zorgpunt zijn. In een nieuw rapport zegt het IMF dat overheden de huidige sterke economische groei moeten gebruiken om hun financiën te versterken.
De organisatie zegt ook dat de risico's voor de mondiale financiële stabiliteit zijn toegenomen. Het stelt echter ook dat de banksector veerkrachtiger is geworden sinds de wereldwijde financiële crisis.


De beoordeling van de algemene economische vooruitzichten door het IMF is dinsdag gepubliceerd. De vooruitzichten zijn redelijk optimistisch voor de nabije toekomst. Maar het fonds merkte wel op dat er risico's zijn, waarvan sommige uitgebreid worden uiteengezet in twee rapporten, namelijk de stabiliteit van het financiële systeem en het andere dat zich specifiek richt op overheidsfinanciën overal ter wereld.

Wat de regeringen betreft, zegt het IMF dat "nu beslissende actie nodig is". Het stelt dat door het verbeteren van hun financiën als de economische prestaties sterk zijn, overheden meer ruimte zullen hebben om belastingverlagingen of stijgingen van de overheidsuitgaven te gebruiken om een toekomstige recessie te bestrijden. Nu handelen betekent ook dat ze minder snel moeite hebben om het geld te lenen dat ze nodig hebben als de economie verzwakt.

Er is kritiek, in zorgvuldig gekozen taal, van de Verenigde Staten, waar de regering van president Donald Trump bezig is met belastingverlagingen in een tijd waarin het IMF oordeelt dat de economie dicht bij volledige werkgelegenheid is. Het beleid daar, aldus het IMF, "moet opnieuw worden gekalibreerd om ervoor te zorgen dat de overheidsschuldquote op middellange termijn afneemt". Dat betekent zo duidelijk als dat de VS bijna precies de tegenovergestelde richting zou moeten inslaan op wat zij op dit moment van plan is.

Er is ook een waarschuwing over risico's van wereldwijde financiële instabiliteit. Dat is deels, maar niet alleen, het geval bij stijgende overheidsschulden. De stijgende inflatie en de reacties van centrale banken met hogere rentetarieven kunnen schuldproblemen verergeren en kunnen ook de prijzen van financiële activa beïnvloeden.

Chinese banken
Er is een speciale waarschuwing over China. De grootschalige en ondoorzichtige aard van het financiële stelsel vormt een risico voor de stabiliteit, aldus het IMF. In het rapport staat ook dat Chinese banken hun gebruik van risicovolle kortetermijnleningen hebben verlaagd in reactie op strengere regelgeving.

Het rapport oordeelt ook dat het wereldwijde banksysteem nu sterker is dan het was ten tijde van de crisis. Maar het voegt eraan toe dat de hervormingen moeten worden voortgezet.

Een bemoedigend punt is de opvatting van het IMF dat crypto-assets - zoals Bitcoin - op dit moment geen enkel risico lijken te vormen voor de financiële stabiliteit. Maar ze zouden dat kunnen doen als ze op grotere schaal worden gebruikt. Het zegt dat de technologie achter deze activa het potentieel heeft om financiële markten efficiënter te laten werken.