VHP moet bevrijd worden van het doemspook
19 Apr, 02:46
foto


Ik schrok wel degelijk toen ik de reactie van de VHP voorzitter las omtrent de verschuiving van de invoering van BTW. Het leek erop alsof BTW al was ingevoerd en totaal gefaald heeft. Leest u de eerdere bekendmaking van het ministerie. Juist omdat het ministerie van Financiën van oordeel is dat BTW goed voorbereid moet worden uitgevoerd, is de datum van invoering verschoven.

Het werken aan een nieuw computersysteem, een goed voorbereide wet en andere belangrijke processen zijn van eminent belang. Juist omdat de uitdagingen niet worden onderschat is het ministerie van oordeel de invoering te verschuiven. Het heeft strikt te maken met organisatorische aspecten.

Ik wil even aan de voorzitter van de VHP vragen of hij op de hoogte is wanneer er voor het laatst geïnvesteerd is in de Dienst der Belastingen. Ook zijn regering was tien jaren lang aan de macht waarbij er absoluut geen sprake was van een crisis. Heeft men toen gemeend om te investeren in fiscale hervormingen? Het antwoord is ronduit “NEE”. Zij hebben het niet gedaan. De hervormingen of projecten met betrekking tot hervormingen worden door deze regering in samenwerking met internationale organisaties waaronder IDB, nu uitgevoerd. Indien blijkt dat de invoering van BTW nogal wat tijd vergt en het in ons allen voordeel is om deze te verschuiven, dan is dat het volste recht van de regering. Indien de invoering nu het fragiele en moeizaam bereikte ommekeer in de economie kan verstoren, dan geef ik de regering gelijk om het te verschuiven en wachten op een moment waarop invoering de nodige voordelen met zich meebrengt.

Het is ook niet correct om te stellen dat er onvoldoende gecommuniceerd wordt. Het ministerie heeft de afgelopen periode met diverse actoren waaronder het bedrijfsleven, gesproken. Er zijn zelfs seminars gehouden en is er een website gelaunched. Waarover praat de voorzitter van de VHP dan?

Ook is het incorrect om deze invoering van BTW te vergelijken met projecten die minder goed zijn gegaan. Het zou recht spreken als hij in dat rijtje ook 'Bouw Hoofdkwartier Politie' zou opnoemen en 'Ringweg' en 'die SRD118 miljoen van OW' waar zijn partij de scepter zwaaide.

Het is wel van belang dat het ministerie nagaat hoe het bedrag dat voor BTW is opgebracht op de begroting zal worden binnengehaald. Een punt blijft echter dat de economie dynamisch is en er altijd andere mogelijkheden zullen zijn. Mogelijkheden die misschien het volk minder zullen belasten. Voor dit moment is het voor de regering vooral van belang om de ommekeer die is ontstaan te behouden en de verbetering voort te zetten.

Mariam Letterboom