Plant For Peace op Mulo Noordpoolweg
18 Apr, 06:30
foto
Enkele vrijwilligers van Suricorps samen met districtscommissaris Audrey Hankers en leerlingen van Mulo Noordpoolweg bij het planten van een schaduwboom op het schoolerf.


Plant For Peace is het regionale thema dat gekoppeld is aan Good Deeds Day 2018. Deze dag wordt op 15 april wereldwijd herdacht in ruim 92 landen en door meer dan 2.5 miljoen vrijwilligers. Dinsdag is in Suriname door de organisatie Suricorps For Development en enkele partners stilgestaan bij deze dag, waarop goede daden worden verricht. Gekozen is om het regionale thema zowel figuurlijk als letterlijk, in projectvorm ingang te laten vinden op Muloschool Noordpoolweg.

Behalve dat met ondersteuning van Openbaar Groen schaduwbomen op het schoolerf zijn gepland, hebben de afdeling Justitiële Kinderbescherming en Opa Doeli van het ministerie van Justitie en Politie informatiesessies gehouden voor de ruim 700 leerlingen op deze school. Daarnaast heeft het Nimos voor 33 leerlingen een dag eerder een milieu-infosessie gehouden. Deze leerlingen moesten hun medeleerlingen inspireren over milieuaspecten in en rond de school én over het algemeen.

Na de activiteiten hebben de leerlingen zelf het initiatief genomen om het schoolerf te ontdoen van zwerfvuil. Schooldirecteur Anuska Madari is tevreden met de dag. Ze benadrukt dat informatie en awareness nooit te veel zijn. Ze is de organisatie Suricorps dankbaar en mocht ze ook enkele harken voor de school in ontvangst nemen.

Ook districtscommissaris Audrey Hankers van Wanica Zuid-oost sprak tijdens de opening van een prachtig initiatief. Ze heeft geholpen met het planten en spoorde de kinderen aan om goed voor de bomen te zorgen. Merville Vrede, programmanager bij Suricorps For Development is blij met de verschillende organisaties die hun ondersteuning hebben gegeven waaronder ook het ministerie van Landbouw, Veeteelt & Visserij en Regionale Ontwikkeling. Het is volgens haar nooit te veel om mensen, vooral jongeren te bemoedigen om goede daden te verrichten voor mens en planeet.

De acties in het Caribisch gebied die onder het thema Plant for Peace zijn uitgevoerd in Haïti, Trinidad & Tobago, St. Lucia, Jamaica en Suriname. Ook de United Nations Volunteers Caribbean heeft ondersteuning gegeven.

Ala-D Media