VHP-voorzitter: Voorwaarden succesvolle BTW ontbreken
17 Apr, 00:00
foto
VHP-voorzitter Chan Santokhi


De VHP eist van de regering een goede voorbereiding en een helder uitgewerkt draaiboek voor de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW). Een goede wetgeving, goede voorlichting en vooral goede afspraken met eenieder die onder deze nieuwe indirecte belastingheffing in Suriname zal vallen. Dit zegt VHP-voorzitter Chan Santokhi om een reactie gevraagd aan Starnieuws. Financiën heeft de invoeringsdatum van de BTW uitgesteld naar een nog te bepalen datum.

De vertraging komt volgens Financiën door complicaties bij de invoering van een ander computersysteem. "Het is weer een schoolvoorbeeld van de ongecoördineerde en chaotische wijze waarop de regering het beleid uitvoert. Een goed doordacht belastingstelsel, in samenhang met zuinige en verantwoorde besteding, en deugdelijke verantwoording van gelden, kan een positieve invloed hebben op de gemeenschap en de economie. Een BTW kan onderdeel zijn van zo een stelsel, zolang het samen gaat met verlaging van de inkomstenbelasting en niet leidt tot verhoging van de belastingdruk op de samenleving," stelt de oranje partij.

De BTW moet helder gecommuniceerd worden met alle betrokkenen. Het moet technisch deugdelijk voorbereid zijn. De voorwaarden voor kans op succesvolle introductie van de BTW ontbreken op dit moment, meent Santokhi. "Het wantrouwen tegen de invoering van nog een belasting is terecht. De enige drijfveer van de regering is om meer geld uit de gemeenschap te halen, om precies te zijn SRD 394 miljoen in 2018, zodat ze haar beleid ongewijzigd door kan zetten. Er wordt niet bezuinigd, de corruptie wordt niet bestreden, maar de gemeenschap moet wel de prijs betalen," vindt de VHP.

Terwijl de minister zich druk maakt over zijn computersysteem, blijft de fundamentele communicatie en dialoog met de sociale partners en DNA uit, voert Santokhi aan. In de afgelopen jaren werden de Naschoolse Opvang en de Basiszorgwetten slecht voorbereid en tegen alle goede adviezen in, doorgedrukt. "Ze hebben geleid tot mislukking van de projecten, maar ook vele gevallen van corruptie in het onderwijs, en chaos en afbraak van een redelijk stelsel van de basis medische zorg. Nu dreigt een herhaling van dit wanbeleid, maar dan over de volle breedte van de economie."

Het uitstel zal direct merkbaar zijn. De inkomsten uit de BTW zijn wel op de begroting van 2018 gebracht voor SRD 394 miljoen. De totale begroting voor 2018 bedraagt SRD 8,6 miljard, de inkomsten zijn begroot op SRD 5,5 miljard. Door nu de BTW uit te stellen, dalen de inkomsten naar 5,1 miljard. De reeds droevige dekking van de begroting van 64% zal verder dalen naar 59%. Dit houdt in dat voor elke SRD die de regering wenst uit te geven, zij slechts 59 cent heeft, rekent de VHP-voorzitter uit.

"Dit betekent dat de economische crisis erger zal worden. Prijzen zullen elders verhoogd worden, bijvoorbeeld in brandstof. Het drama aan het einde van elke maand, waarbij groepen hun geld niet ontvangen, zal blijven bestaan, mogelijk verergeren. En de credit ratings zullen verder wegglijden."

De VHP wenst een succesvolle en goed besproken transformatie dat wanneer de BTW wordt ingevoerd, dat daadwerkelijk de omzetbelasting simultaan vervalt. Maar ook dat de loon- en inkomstenbelasting voor zelfstandigen zoals beloofd, worden verlaagd, zodat de koopkracht van de burger intact blijft. "Tevens mag de invoering van BTW niet leiden tot verhoging van prijzen van goederen en diensten.
Het is de hoogste tijd dat de regering stopt met deze moonwalk naar de afgrond, en de economie herstelt met een serieus bezuinigingsplan, een integraal crisisbeheersingsplan en het efficiënter maken van het overheidsapparaat. Tevens zal de regering het mes moeten zetten in haar kanker van verspilling en een spoedige aanvang maken naar onderzoek van de verschillende corruptiegevallen."

Monday 18 March
Sunday 17 March