BvL en ALS wachten handelingen minister Ferrier af
16 Apr, 00:52
foto
Wilgo Valies, voorzitter van de BvL en ALS. (Foto: Raoul Lith)


"Wij hebben als organisatie ons niet uitgesproken toen de naam van mevrouw Ferrier werd genoemd als de nieuwe minister van Onderwijs. Wij wilden zeker gelet op haar track record even afwachten wat haar opstelling zal zijn in de komende periode. Ik moet u zeggen, het is allemaal teleurstellend wat ze naar buiten heeft gebracht," zegt Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BVL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS). Vandaag openen de scholen hun deuren na de paasvakantie.

Valies geeft aan dat leerkrachten hun misnoegen hebben geuit over de wijze hoe de nieuwe minister zich heeft uitgelaten in de richting van de onderwijsgevenden. "Wij weten dat in de afgelopen jaren zij heel actief was op het gebied van begeleiden van kinderen en we weten wat haar opvattingen zijn," meent Valies. Hij stelt dat Ferier een positie heeft ingenomen dat alles mag wanneer het gaat om het kind, het kind staat centraal. De boeman of vrouw is steeds de leerkracht als het fout ging. In verslagen werden niet beide partijen gehoord, wat het kind aangaf werd als zoete koek aangenomen en de leerkracht wordt meteen veroordeeld.

De BvL had verwacht dat er een minister zou komen die op een meer professionele manier het werk zou doen met een goede verstandhouding met alle actoren. Valies verwacht dat de minister het uitgangspunt van de president uitdraagt om het samen te doen."We willen een minister die daadwerkelijk weet wat de problemen zijn in het veld en die weet op welke verantwoorde manier ze daarmee moet omgaan. We willen een professional hebben, geen amateur".

De vakbondsman zegt dat de BvL en de ALS kwalitatief goed onderwijs willen en de leerlingen zijn ook even belangrijk voor de leerkrachten. "De minister doet voorkomen dat de leerkrachten het eigenlijk niet goed menen met de kinderen en alsof zij het alleen met de leerlingen meent". De leerkrachten hebben jaren gewerkt en de kinderen hebben altijd centraal gestaan. De leerlingen die tot nu toe zijn opgeleid hebben het volgens de vakbondsleider heel ver geschopt. Valies twijfelt aan de professie van de nieuwe minister. "Je begint de mensen niet meteen uit te schelden. Ze moet begrijpen dat deze actie averechts werken zal."

De minister gaat totaal voorbij onder welke omstandigheden de leerkrachten moeten werken, meent Valies. Hij refereert naar de inadequate en onvoldoende leermiddelen waarmee de leerkrachten moeten werken alsook de kind- en lerarenonvriendelijke situatie op de scholen. "We hebben het heel erg moeilijk dan komt een minister en eigenlijk maakt ze het nog erger". De vakbondsleider snapt niet hoe de president mensen aanwijst als minister die de meest basale, elementaire beginselen niet beheersen. Valies geeft aan dat acties vanuit de bonden zullen volgen op basis van handelingen van de minister. Zij wachten de uitnodiging van de minister af.

Raoul Lith

Monday 18 February
Sunday 17 February
Saturday 16 February