Suriname voor vreedzame oplossing geschillen
15 Apr, 17:33
foto
Minister Yldiz Pollack-Beighle op de 8e Summit van de Amerika's. (Foto: NII)


Dialoog voor de vreedzame oplossing van geschillen, respect voor de soevereiniteit alsmede het niet inmengen in de interne aangelegenheden van een land. Suriname heeft deze aspecten benadrukt op de 8e Hemispherische Topontmoeting van de Amerika’s. Alle landen moeten in discussies die van belang zijn voor vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling van het Westelijk Halfrond worden betrokken. "De geschiedenis heeft ons voldoende ervaringen gelaten, welke aangeven dat isolatie en uitsluiting niet bevorderlijk zijn voor het oplossen van vraagstukken de regio rakende," stelde minister Yldiz Pollack-Beighle, die president Desi Bouterse vertegenwoordigde.

Het versterken van democratisch bestuur, de bestrijding van corruptie zijn volgens de minister belangrijke elementen voor het verwezenlijken van duurzame ontwikkeling. De samenwerking op nationaal, regionaal en internationaal niveau, tussen de publieke en private sector, en het maatschappelijk middenveld, werd benadrukt. Suriname heeft voorts opgeroepen tot capaciteit en institutionele versterking, onderwijs en bewustwording in democratische waarden voor het kunnen creëren van een cultuur van transparantie om de duurzame ontwikkeling van de naties en burgers te waarborgen.

Deze topontmoeting wordt om de drie jaar gehouden in een van de landen op het Westelijk Halfrond. Het gastland van deze 8e Summit heeft als centraal thema gekozen Democratic Governance against Corruption.

Naast de vergadering van Staatshoofden en Regeringsleiders zijn in Lima vergaderingen gehouden van de volgende Fora: Jongeren, het Maatschappelijk Middenveld, Inheemsen en de private sector alsmede een vergadering van parlementariërs van het Westelijk Halfrond (ParlAmericas). Deze actoren hebben hun bevindingen en aanbevelingen vervolgens gepresenteerd aan de plenaire vergadering.

Minister Pollack-Beighle heeft in de marge van deze topontmoeting ook geparticipeerd in ontmoetingen van de Caricom, die gehouden zijn met premier Justin Trudeau van Canada en een vertegenwoordiging van het Amerikaanse Congres. Deze ontmoetingen hadden onder meer tot doel de prioriteiten van de Caribische regio te benadrukken.

Er werden ook enkele gesprekken in de marge van de Summit gehouden met onder andere: Bolivia, Brazilië en Guyana over de bilaterale samenwerking met die landen. De Summit heeft geresulteerd in de aanname van een slotdocument, welke meer bekend staat als de 'Lima Commitment', waarin de landen zich uitspreken om gezamenlijk te werken aan het treffen van maatregelen voor het beteugelen van corruptie, meldt het Nationaal Informatie Instituut.

Monday 18 February
Sunday 17 February
Saturday 16 February