Breeveld vraagt dringende aandacht vervoer scholieren
15 Apr, 12:31
foto
Assembleelid Carl Breeveld.


Assembleelid Carl Breeveld (DOE) vraagt dringende weer aandacht voor brandende vraagstukken, met het oog op de start van de scholen maandag. "Al deze kwesties heb ik in eerder stadium via een schrijven of telefonisch onder de aandacht van de ministeries, districtscommissariaten en andere diensten gebracht, maar het is goed dat de gemeenschap hierover ook geïnformeerd wordt," zegt de politicus.

"Velen kunnen zich het verkeersongeluk in Paramaribo Noord herinneren waarbij een schoolbus met kinderen over de kop ging na een inhaalmanoeuvre. Enkele inzittenden raakten gewond en één werd zelfs vanuit de achterruit naar buiten geslingerd. Dit voorval noodzaakt tot het plaatsen van een kritische noot. De veiligheid van onze kinderen moet namelijk gegarandeerd worden. Hierbij hoort ook veilig transport! In mijn schrijven heb ik enkele voorstellen gedaan t.a.v. eigenaars en bestuurders van schoolbussen t.w.:
• een tweejaarlijkse training defensive driving voor schoolbuschauffeurs;
• regelmatige controle op het interieur en de staat waarin de bus zich bevindt w.o. goede zittingen en leuningen, goed functionerende seatbelts voor alle inzittenden etc.;
• een bewijs dat de schoolbusbestuurder voldoet aan voorwaarden die door het ministerie van Justitie en Politie kunnen worden bepaald voor het besturen van zo een transportmiddel;
• registratie van alle bestuurders/bedrijven die leerlingentransport verzorgen
• invoeren van een punten systeem om maatregelen te treffen tegen een bestuurder of eigenaar na (een) overtreding(en)
• voorlichting aan bestuurders, leerlingen, hun ouders en scholen.

Veilig transport moet ook gelden voor overvolle boten met scholieren in het binnenland die soms zonder zwemvest vervoerd worden. Voorstellen op dit vlak zijn: inkopen van zwemvesten door de overheid waarbij van de ouders een bijdrage wordt gevraagd. Ieder kind dat vervoerd wordt en over een eigen zwemvest beschikt, toerusten in het beheren en verzorgen hiervan. Zo vormen we onze kinderen voor wat veiligheid over het water betreft en tegelijk verantwoord om te gaan met zulke hulpmiddelen.
Maatregelen t.a.v. de particuliere bustransport voor avondschool studenten
Avondstudenten die op de route Paramaribo - Paranam en omgeving zitten, zijn vaak de dupe van bushouders die zich niet aan het uiterste tijdstip van 21.30u houden voor het aanbieden van transport.. In sommige gevallen rijdt er maar 1 (een) bus de route in de avond.

De controle bij Ondro-Bon/Kwaku ontbreekt 's avonds helemaal, waardoor er ‘wilde’ bussen zich aandienen, die SRD 5, - of soms meer, per persoon vragen.
De Staatsbus vertrekt om 20.00u. Studenten van de avondscholen die om 20.15u klaar zijn halen die vertrekkende bus niet. Zij moeten dan op de volgende Staatsbus, die om 23.00u vertrekt wachten. Wanneer bijvoorbeeld om 21.00u een Staatsbus zou worden ingezet, dan zijn deze groep studenten geholpen.

De loopbrug (tussen la Vigilantia en de Laterietweg) is heel belangrijk voor de Einaarschool, Mulo Paranam, Fayalobi school, de RGD poli en vele anderen. Doordat deze brug een gevaar vormt en hierdoor niet meer gebruikt mag worden, moeten vele leerlingen van bovengenoemde scholen een omweg maken om hun school te bereiken. De veiligheid van de kinderen wordt zo door het drukke verkeer bedreigd.

Vanuit onze fractie is contact opgenomen met het districtscommissariaat Para, echter is er geen materiaal beschikbaar om de brug te repareren. Hier mag een dringend beroep gedaan worden op het ministerie van Openbare Werken om dit probleem op te lossen," zet Breeveld de zaken op een rijtje.