Ex-minister Welzijn: Veiling auto's praktische oplossing
15 Apr, 00:00
foto
Oproep van het ministerie van Justitie en Politie bestemd voor eigenaren van in beslag genomen voertuigen.


Ex-minister Ferdinand Welzijn vindt dat onterecht vingerwijzingen worden gedaan naar de verkoop van voertuigen die langer dan tien jaar geleden in beslag waren genomen en opgeslagen waren te Santodorp. De situatie vormde gevaar voor de veiligheid en gezondheid van personen in de directe omgeving. Onverlaten hadden ettelijke malen gepoogd daar brand te steken, terwijl de voertuigen regelmatig werden gesloopt. Welzijn om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat hij ettelijke brieven heeft gericht naar het Openbaar Ministerie om een oplossing te zoeken voor de situatie, zonder het gewenste resultaat.

Welzijn verwijst naar verschillende wettelijke bepalingen en naar de manier waarop soortgelijke situaties in andere landen worden aangepakt. "Zoals bij vele andere zaken dreigde ook deze kwestie op bureaucratische procedures te stuiten. Men scheen onderdeel te zijn van een oplossing maar verkoos deel van het probleem te blijven, terwijl de dreiging en het gevaar rondom de opslagplaats te Santodorp steeds verder toenam," stelt de gewezen minister.

Er is gekozen voor een praktische oplossing waarbij eerst belanghebbenden in de gelegenheid waren gesteld hun voertuig eventueel op te halen. Zij waren daartoe behoorlijk opgeroepen, zegt Welzijn, die ook de bekendmakingen hiertoe toont. Er is voor gekozen om een commissie te belasten met de afhandeling om reden van transparantie en 'checks and balance'.

"De directeuren bij Justitie en Politie hebben volledige inzage gehad in het proces. De verkoop van de voertuigen is bij openbare inschrijving geschied. De opbrengst van de verkoop is in de staatskas gestort en is ter beschikking van de rechthebbende. Dit is geheel volgens de artikelen 102-104 van het Wetboek van Strafvordering geschied. Ook is rekening gehouden met de wettelijke bepalingen betreffende de openbare orde en veiligheid van personen", zegt Welzijn. De gewezen bewindsman die jurist is en jarenlang docent is geweest in het vak Strafrecht en Strafprocesrecht, geeft aan dat zaken geheel volgens de geldende regels zijn geschied.

Ook is volgens Welzijn in het proces rekening gehouden met zowel de belangen van de rechthebbenden als die van belanghebbenden en het algemeen belang. Het algemeen belang is hierbij doorslaggevend geweest, benadrukt hij. "Hoewel het onwaarschijnlijk is dat personen zich na tien jaar nog zullen aanmelden, is van elk voertuig een dossier opgemaakt waarin foto's en de getaxeerde waarde terug te vinden is. Belanghebbenden hebben te allen tijde de gelegenheid om zich te wenden tot de voorzitter van de commissie, inspecteur Marciano Williams voor informatie," voert Welzijn aan.

U kunt de procedure rond de veiling zoals bekendgemaakt, hier downloaden.
pdf-icon.gif Veiling.pdf                

Saturday 23 March
Friday 22 March
Thursday 21 March