PALU geeft regering signaal door tegen te stemmen
15 Apr, 08:28
foto


De PALU heeft in De Nationale Assemblee door tegen de verhoging van de invoerrechten op kip en kipdelen een signaal gegeven aan de regering. De partij vindt dat door de invoerrechten van 20 naar 40% te verhogen, zal onder de huidige omstandigheden leiden tot stijging van de prijs van kippenvlees en niet tot ontwikkeling van de sector.

Dit zal een extra verzwaring van de kosten voor levensonderhoud zijn bovenop hoge prijzen door de hoge inflatie van de afgelopen jaren. Duurder kippenvlees zal ook gevolgen hebben voor de prijs van kipproducten en –gerechten in de horeca. De toezegging om na de aanname van de wet met een samenhangend plan te komen om de kippensector tot ontwikkeling te brengen, wordt door de PALU gezien als een loze belofte, omdat de regering tot nu toe geen enkele belofte heeft kunnen waarmaken. Het vertrouwen dat de regering nu wel met een samenhangend plan zal komen zodat de prijs minimaal op hetzelfde niveau blijft, is totaal komen weg te vallen. De PALU fractie heeft daarom tegen de verhoging van invoerrechten op kip en kipdelen gestemd als dringend signaal aan de regering.

Het argument voor de verhoging van de invoerrechten is dat door de verhoging van de prijs van importkip de keuze voor de Surinaamse kip wat gemakkelijker wordt en de concurrentie positie van Surinaamse kipproducenten daardoor verbetert. Hierdoor zou de vraag toenemen waardoor ook meer werkgelegenheid zou ontstaan in de sector. "Slechts met deze maatregelen is onze eigen kippenboer niet geholpen en komt de werkgelegenheid niet vanzelf op gang. Zo zal de verwachte grotere vraag naar Surinaamse kip best kunnen uitblijven door het tegelijkertijd duurder worden ervan," meent de PALU.

"Om onze kipsector te versterken is meer nodig dan alleen het verhogen van de prijs van de buitenlandse kip. En daar laat de overheid het afweten. Onze kippenboeren zijn nog steeds teveel aan hun lot overgelaten, is er weinig ordening en geen afstemming tussen vraag en aanbod waardoor de prijs enorm fluctueert."

Suriname heeft al sinds 2011 de ruimte bepleit bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) voor deze verhoging van de invoerrechten mede door de PALU, stelt de partij. Door de PALU-fractie is ook tijdens de vorige regering gepleit voor het afschaffen van (dubbele) omzetbelasting en invoerrechten in het bijzonder op inputs en voercomponenten voor de veesector. "Je zou zeggen, tijd genoeg voor deze regering om maatregelen te treffen voor versterking van de sector, alvorens tot verhoging van het invoertarief over te gaan," voert de PALU aan.

Nu, anno 2018, komt de regering met de mededeling dat ‘over twee of drie weken’ een begin zal worden gemaakt met de invoering van een Agrarisch Krediet Fonds, ook nog eens nadat de verhoging van de importtarieven al sinds september vorig jaar is ingegaan. "Het is te hopen voor de agrarische sector als geheel dat dit fonds er inderdaad komt en dat het bereikbaar is voor alle agrariërs".

De PALU pleit voor meer werkgelegenheid in de agrarische sector, waar ook de kipsector onder valt. "Juist daarom is het nodig om de kipsector van binnenuit te versterken. Wanneer we de sector niet versterken met een langjarig samenhangend plan, zal het enige effect zijn dat kip duur blijft in de winkel, terwijl ook de sector zich niet ontwikkelt. En dat kunnen we ons juist in deze tijd niet permitteren."