OKB houdt vruchtbare evaluatie met politieke partijen
14 Apr 2018, 00:00
foto
Jennifer van Dijk-Silos, voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau.


Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft donderdagavond een evaluatiebijeenkomst over de verkiezingen van 2015 gehouden met politieke partijen die deel uitmaken van De Nationale Assemblee. OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat de politieke toppers enthousiast zijn en aangegeven hebben dat zij ook een grotere evaluatiebijeenkomst zouden willen met alle betrokkenen bij de verkiezingsorganisatie.

Een van de zaken die tijdens de bijeenkomst aan de orde is gekomen, is de bepaling in de Kieswet, waarbij in artikel 39 is vastgelegd dat kandidatenlijsten door het hoofdbestuur van de partij moeten worden ingediend. Deze bepaling zorgt voor enorme problemen in de praktijk. Hoofdbesturen van partijen bestaan tegenwoordig uit 25 tot 30 leden. Bij de vorige verkiezing waren er reeds problemen met deze bepaling. Aangezien de meeste partijen de kandidatenlijsten door het dagelijks bestuur hebben laten tekenen, is uiteindelijk op grond van maatschappelijke overwegingen besloten deze goed te keuren.

Van Dijk-Silos zegt dat de Kieswet zal moeten worden gewijzigd om te voorkomen dat deze kwestie een heet hangijzer wordt als er een OKB-voorzitter komt die zich houdt aan de letter van de wet. Toen deze kwestie aan de orde kwam, heeft Van Dijk-Silos voorgesteld om op dit punt de Kieswet te wijzigen. Alle politieke partijen hebben aangegeven moeite te hebben met deze bepaling. De OKB-topper zal ook een aanbeveling hiertoe doen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het OKB werkt aan een grotere workshop, zoals naar voren is gebracht door de vertegenwoordigers van de politieke partijen. Van Dijk-Silos kijkt terug op een heel goede vergadering waar diverse punten die te maken hebben met de verkiezingsorganisatie zijn besproken.

Saturday 20 April
Friday 19 April
Thursday 18 April