Jogi pleit voor lokaal gekweekte kip in sociale pakketten
14 Apr, 02:37
foto
Assembleelid Mahinder Jogi. (Foto: Raoul Lith)


Het Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) pleit voor de vervanging van de buitenlandse bouten door lokaal gekweekte kip in de pakketten, die voor een lage prijs aangeboden worden door Sociale Zaken en Volkshuisvesting. De regering zal volgens Jogi door deze vervanging de kippenkweker stimuleren om meer te kweken en kan het lokale aanbod stijgen van 40 naar 80%.

“Wanneer u een pakket geeft, waarom geeft u dan geen lokale kip. Dan geeft u een stimulans aan de lokale kweker en de sector. U voedt dan ook het volk op en geeft het voorbeeld om goede en gezonde kip te eten,” heeft Jogi donderdag benadrukt in vergadering van De Nationale Assemblee, waarbij de verhoging van de invoerrechten van 20 naar 40% op kip en kipdelen is bekrachtigd. Hij stelt dat hiermee ook een signaal gegeven wordt aan multinationals om samen te werken met lokale ondernemers om de kipproductie te doen stijgen. “Gaat u in Moengo twintig farmers samen met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij trainen om kippen te kweken, te plukken, op te slaan en in te vriezen en die dan te leveren aan het bedrijf,” is de boodschap van Jogi naar de multinationals. Met dit voorbeeld geeft hij onder andere aan hoe meer werkgelegenheid gecreëerd kan worden. “Het vraagt naar een stukje voorbeeldigheid van de regering, want dit kan ook leiden tot ondersteuning van de pluimveesector.

Minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme meent dat het vervangen van de buitenlandse kip door lokaal gekweekte kip “de pakketten duurder gaat maken, maar we kunnen het bespreken met de leveranciers”. Het ministerie is volgens hem bezig met de leveranciers om na te gaan wat ze samen kunnen doen aan de prijzen van de levensmiddelen. “We kijken ook naar de samenstelling om ieder geval de lokale productie te stimuleren”, zegt hij. De prijs van zo een sociaal pakket is nu vastgesteld op SRD 50.

Op de vraag over de multinationals die buitenlandse kip kopen, merkt Tsang op dat in de overeenkomsten met deze bedrijven als vereiste is opgenomen dat zij moeten werken met lokale bedrijven. Zij werken met lokale importeurs van buitenlandse goederen. "We moeten kijken wat we hieraan kunnen doen,” zegt de minister. “Waar mogelijk zullen wij de lokale ondernemers actief begeleiden om te voldoen en in te springen in de afzetmogelijkheden bij deze multinationals.”

Yvanka Ozir-Awailame

Sunday 20 January
Saturday 19 January
Friday 18 January