Volksgerichte oriëntatie zoek bij Rechtse VHP
14 Apr, 04:26
foto


Het kolonialisme is een historisch feit en de wonden die dit uitbuitingssysteem in Suriname heeft achtergelaten zijn tot vandaag nog merkbaar en voelbaar in ons economisch systeem. Wij hebben nog steeds een eenzijdige productiestructuur, zijn nog steeds een producent van ruwe grondstoffen, weinig industrialisatie, onvoldoende waardering van het eigene (wat wij eten, hoe wij ons kleden en wat wij produceren). Het is nog steeds gericht op het dienen van het westerse belang, want wij importeren het grootste deel van onze gebruiksartikelen en consumptiegoederen uit het buitenland.

Gelukkig is er vanaf 1980 een proces ingezet van stimulering van het (klein) ondernemerschap, industrialisatie (Para Industries), vaderlandsliefde (het zingen van het Surinaams volkslied op scholen, herschrijven van onze eigen geschiedenis, stimulering van kunst en cultuur (Suripop). De overheid stimuleerde en de vonk sloeg over op de private sector en NGO’s die op hun eigen creatieve wijze invulling gaven aan deze verandering. Vandaag stap je in de supermarkt en kan verwerkte baka kasaba, podosiri, verschillende Surinaamse koekjes, ijsjes, loempia’s en bitterballen, somoza’s en zelf roti’s kopen van de schappen. Onze eigen productie!

De NDP is, in tegenstelling tot de VHP van Idris Naipal, links georiënteerd ja, gefocust op de menselijke sociale ontwikkeling, vooral dat deel van het volk behorende tot de grass roots in ons land. Zij krijgen tenslotte de hardste klappen van onze schommelende economie.

De VHP is absoluut rechts georiënteerd, haar focus is op de kapitalisten in het land. Let maar op wat hun parlementariërs roepen in DNA, vanaf het opdoeken van de sociale ministeries tot de stopzetting van de sociale pakketten. Herinnert u zich nog de grootste tegenstanders van de 3 sociale wetten in 2014, die basis voorzieningen voor de grass roots hebben gegarandeerd. Wie hebben tegen deze wetten gestemd?? Juist ja, Nw. Front, inclusief de VHP.

Toen er in 1996 werd opgeroepen tot het invoeren van de onroerend goed belasting, waarbij het principe van ‘de breedste schouders moeten de zwaarste lasten dragen’, volledig kon worden ingevuld, was het deze zelfde partij die daar een grote stok voor stak in DNA. En zo kunnen wij doorgaan met voorbeelden waar duidelijk blijkt dat de rechtse lijn die Idris Naipal propageert funest is voor ons land en volk.

Milieu is wel degelijk een prioriteit van de NDP, getuige het feit dat de coördinatie van dit beleid op het niveau van de president is geplaatst en wel direct na aantreden van het eerste kabinet Bouterse. Daarvoor moesten wij met lede ogen Noorwegen zien vertrekken, nadat het de regering aanbood om vele miljoenen in ons milieu te investeren. Men wilde niet eens met Noorwegen praten. Buurland Guyana speelde daar handig op in en plukt vandaag nog de vruchten van dit partnerschap.

Een ander voorbeeld is dat de eigenaar van Wall Mart voor bijkans 1 miljard US dollars wilde investeren in ons milieu, maar het geklungel van de Nw. Front regering maakte dat deze grote investeerder ook onverrichter zaken vertrok.
Zie daar hoeveel dit volk tekort is gedaan, want stel je voor wat dit zou hebben betekend voor de werkgelegenheid, energie voorziening, infrastructurele ontwikkelingen, sociale programma’s als huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg.

Vanwaar haalt Idris Naipal de informatie mbt de milieuwet als zou deze al bij DNA liggen. Naar mijn weten is hier geen sprake van. De regering moet deze nog indienen, maar let wel, het is de NDP regering die hierbij wederom de grondslag heeft gelegd.

Klimaatsverandering is een wereldwijd probleem en niemand komt daar onderuit, ook wij niet!!
Natuurlijk moeten wij elkaar bewuster maken dat wij veel zelf veroorzaken, b.v. het slecht onderhoud van onze waterwegen alsmede menselijke vervuiling van onze trenzen en rivieren

De revolutie van 25 februari 1980 heeft het Surinaamse landschap fundamenteel veranderd ja, ik blijf erbij, getuige de wapenfeiten gebaseerd op de 4 vernieuwingen. En nu timmeren we aan de weg met de vijfde vernieuwing: milieu.
Inderdaad is het nog steeds passen en meten om de salarissen van de ambtenaren te betalen, maar wij komen ook uit deze situatie, getuige de goede vooruitzichten. Hierbij mag zeker genoemd worden de efficiëntere inning van belastingen. Maar laat het wel duidelijk zijn dat de ambtenarensalarissen niet alleen uit geïnde belastingen wordt betaald. Het blijkt nog steeds dat het inningssysteem niet efficiënt genoeg is, waardoor juist de kapitalisten van onder andere de VHP niet of onvoldoende bijdragen.

Wij zullen de balans opmaken in 2020 en misschien niet 18.000 gebouwde woningen tellen, maar in elk geval honderden meer dan ooit gebouwd in ons land. Wij zullen verder, door de ontwikkelingen in de landbouw, mijnbouw en industrie sector misschien niet 5000 nieuwe banen tellen, maar significant meer kleine zelfstandigen en werkers in de private sector. Het Wanica ziekenhuis wordt gerealiseerd en zullen we dhr. Naipal uitnodigen om de opening mee te maken.

Elviera Sandie

Hiermee sluit Starnieuws deze discussie af.

Sunday 20 January
Saturday 19 January
Friday 18 January