SSB verzorgt trainingen over standaarden
14 Apr 2018, 14:30
foto


Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft om de groep micro-, small en medium size bedrijven (MSME’s) een boost te geven, de nationale standaard ‘Requirements for good management practices for micro, small and medium enterprises’ (MSME’s) vastgesteld. Over deze standaard zal binnenkort een tweedaagse training worden verzorgd. Een andere training die in het verschiet ligt, is die over de nationale standaard ‘Algemene vereisten voor het etiketteren van voorverpakte goederen’.

De nationale standaard ‘Requirements for good management practices for micro, small and medium enterprises’, biedt MSME’s een handvat om een managementsysteem op te zetten waarin kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid (HSEQ) geïntegreerd zijn. Door deze standaard toe te passen kunnen deze bedrijven zich gemakkelijk toegang verschaffen tot zowel de nationale als regionale markt en hun concurrentiepositie vergroten, zegt het SSB.

De nationale standaard ‘Algemene vereisten voor het etiketteren van voorverpakte goederen’ bevat de minimale vereisten voor de informatie die vermeldt dient te worden op etiketten van goederen die voorverpakt worden voor verkoop. De standaard bevat ook de methode voor het vermelden van deze informatie en waar nodig, de woorden en maateenheden (metrisch) die gebruikt moeten worden.

Door toepassing van deze standaard worden de fabrikanten of verkopers in de gelegenheid gesteld om aan zijn verplichting te voldoen door de goederen op het verkooppunt te beschrijven op een waarheidsgetrouwe, informatieve en niet-misleidende manier. Het juist vermelden van de informatie resulteert ook in een afname van klachten over verkeerd beschreven goederen. Pas wanneer het etiket van een product voldoet aan de standaard, kan een bedrijf in aanmerking komen voor een barcode.

Beide trainingen zullen een interactief karakter hebben, waarbij de standaarden aan de hand van casussen tijdens de werksessie worden behandeld, meldt het SSB.

Thursday 18 April
Wednesday 17 April
Tuesday 16 April