Personeelstekort grootste probleem BBS
13 Apr, 18:34
foto
Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie tijdens een kennismakingsbezoek aan de Beveiliging en Bijstandsdienst Suriname.


Het tekort aan beveiligingsambtenaren is het voornaamste knelpunt van de Beveiliging en Bijstandsdienst Suriname (BBS). Uitgaande van het aantal objecten en subjecten dat beveiligd moet worden, zijn volgens het waarnemende hoofd van de dienst, Patrick Campagne in totaal 536 beveiligingsambtenaren nodig. Campagne deed de mededeling donderdag, bij het kennismakingsbezoek van minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie.

De BBS bestaat nu uit 245 geüniformeerden en 11 burgerpersoneel. Campagne zegt er recent 69 rekruten zijn toegelaten tot de basisopleiding, die de mogelijkheid biedt opgeleid te worden tot beveiligingsambtenaar. Hij zegde Getrouw namens de dienst alle ondersteuning toe.

Getrouw gaf bij de kennismaking aan dat de reorganisatie van de BBS prioriteit geniet, meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII). Volgens hem bevindt de dienst zich in een transformatie fase, waarbij gestreefd wordt naar een moderne beveiligingsorganisatie voor de overheid.

Er wordt momenteel samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken gewerkt aan de organisatiestructuur en de herwaardering van het personeel. Getrouw beloofde een bevredigende oplossing van de problemen van de BBS.” Ik ben mij ervan bewust dat met een goed en gemotiveerd personeel de gestelde doelen best gerealiseerd kunnen worden. Daarom wordt ook aandacht besteed aan de vaststelling van de rechtspositie, loopbaanontwikkeling, taken- en rangen uitbreiding, effectuering van functies en het verzorgen van vervolgopleidingen”, gaf hij aan.

Sunday 20 January
Saturday 19 January
Friday 18 January