Surveillance in verschillende gebieden opgevoerd
13 Apr, 14:38
foto


Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie (Juspol) laat weten dat er extra maatregelen zijn getroffen ter bestrijding van de criminaliteit in het binnenland, vooral in het Paramaccaans gebied. Op Paranam is er ook een speciale eenheid van de politie gestationeerd. De surveillance in de diverse gebieden zal worden opgevoerd.

Veiligheid is een van de 21 beleidsprioriteiten van de president voor 2018. De bezorgdheid vanuit De Nationale Assemblee en andere delen van de samenleving over de bestrijding van de criminaliteit wordt door het ministerie serieus genomen, staat in een persbericht dat is uitgegeven door Juspol via het Nationaal Informatie Instituut.

Na de melding van een geval van diefstal via geweldpleging is justitieminister Getrouw in contact getreden met de districtscommissaris van Pamacca en de leiding van het Korps Politie Suriname. Er zijn direct acties ondernomen. Speciale eenheden en een onderzoeksteam zijn ingezet om zowel preventief en indien nodig repressief op te treden.

De zichtbaarheid van de politie en het verbeteren van de samenwerking tussen de politie en de burgerij geniet ook prioriteit binnen de aanpak van de criminaliteit. Het ministerie doet er alles aan om het veiligheidsgevoel in de ruimste zin des woord terug te brengen binnen de samenleving en rekent ook op de bijdrage van elke burger.

Sunday 20 January
Saturday 19 January
Friday 18 January