Het bestuurlijke aanrecht van de vrouw
13 Apr 2018, 09:11
foto


Briljant stel hersenen, rap van tong en parfum. Kostbaar naslagwerk, uitgewerkte beleidsstukken en decolleté. Kritisch oog voor detail, geheime bijeenkomsten en afwezigheid van principes. IJzersterke argumenten en het zoveelste verzoek om toekenning van een beschikking. Onwrikbaar, egoïstisch en rancuneus.

Poeder op de neus en de mouwen opgestroopt. Een glas champagne wordt omhoog gehouden om het zelf gecreëerde glazen plafond te markeren. Zowel haren als kleren zijn gladgestreken voor een bezoek aan de volgende trede van de ladder. De ene vrouw vlucht voor succes en de andere blijft staan, duwt de ladder glimlachend omver en fluistert: ‘ik kom van ver en ga verder’.

Waar machtsposities bekleed kunnen worden, zijn altijd mensen te vinden. Of vrouwen daarin op de voorgrond treden of uit (eigen) angst op de achtergrond (moeten) leven: vrouwen met potentie tot veel, bestaan. Zowel mannen als vrouwen spiegelen elkaar onder andere in eigenschappen die zij bij zichzelf willen ontwikkelen of in eigenschappen waar zij al over beschikken, maar hier nog geen weet van hebben. Wie aan de nodige zelfreflectie doet, kan op persoonlijk en professioneel vlak enorm groeien en daarmee veel bereiken.

Vrouwen bundelen hun krachten nog te weinig. Wedijver, afgunst en angst maken dat ontzettend veel vrouwen tegenover in plaats van náást elkaar staan. Vrouwen met aanzien of topfuncties ervaren vrees hun macht, datgene waar zij vaak hun identiteit aan ontlenen, kwijt te zullen raken wanneer ze concurrentie in een andere vrouw denken te zien.

Betreft het een man, dan doen vrouwen sneller een stap terug. Zij schikken zich naar zijn wens en zijn sneller geneigd in te leveren en zich klein te maken. In verbinding met een vrouw, waarbij exact hetzelfde gebeurt als in contact met de man, handelen vrouwen plots anders.

Zulke vrouwen worden bang en gaan destructief te werk: ze werken de andere vrouw en daarmee ook zichzelf tegen. Hoe meer talent en capaciteit er in hun ‘concurrente’ gezien wordt, hoe valser handelingen worden. Vaak besluiten de angstige vrouwen ‘vriendschap’ aan te gaan met hun nieuwe obsessie. Hun motief is het beter in de gaten houden van de stappen van hun concurrente. Alles wat maar op imperfectie bij de concurrente lijkt, is voor de bange vrouw een geruststelling en een aanmoediging op haar troon te blijven zitten.

Etnische diversiteit is de kracht van Suriname, maar het kan veel simpeler: onze kracht zit in het feit dat wij allen, in gelijkwaardigheid, medemens zijn van elkaar. Het maken van onderscheid kan nooit leiden tot die eenheid waar wij zo naarstig naar op zoek zijn.

Dit geldt ook voor vrouwen: vechten wij tegen elkaar en tegen de man dan gaat dit ten koste van onze vrouwelijkheid. Een krachtige vrouw is uniek in haar eigen bestaan, zij erkent zowel zichzelf als de uniciteit van andere vrouwen.

Met bundeling van krachten, onze unieke talenten, kunnen we bergen verzetten. Vrouwen mogen meer én anders samenwerken. Een beter Suriname heeft sterke vrouwen nodig en dat zijn vrouwen die goed met zichzelf en goed met andere vrouwen door één deur kunnen. Om meer tolerantie en liefde tussen vrouwen onderling te stimuleren, zou het geen kwaad kunnen als vrouwen elkaar vaker en welgemeend complimenteerden. Voor naastenliefde is geen opheffing van economische crisis nodig.

Een sterk mens, man of vrouw, empowert anderen het beste uit zichzelf te halen. Balans in de samenleving kent diverse vormen. Het vraagt slechts om herkenning, erkenning en gezond handelen.

Vishma de Keijzer

Saturday 20 April
Friday 19 April
Thursday 18 April