PL wijzigt beleid en neemt deel aan dienstreizen
20 Mar, 00:00
foto


Pertjajah Luhur (PL) heeft haar besluit - om gezien de precaire situatie in het land - niet deel te nemen aan buitenlandse dienstreizen in parlementair verband, herzien. "In het zittingsjaar 2018 is de situatie weliswaar nog steeds precair, maar binnen de partij is na gemeen overleg besloten om toestemming te verlenen aan haar DNA-leden om in parlementair verband buitenlandse conferenties bij te wonen, wanneer het gaat om issues die van bijzonder groot belang zijn voor Suriname", zegt PL desgevraagd aan Starnieuws.

De partij doet tegelijkertijd een beroep op haar voorzitter, Paul Somohardjo, om zich voornamelijk te concentreren op de politieke ontwikkelingen in Suriname en een bijdrage te leveren op dat vlak. Zeker in deze periode, waarin onder meer een groot aantal kernen moet worden geïnstalleerd dan wel geherinstalleerd, is de aanwezigheid en inbreng van de partijvoorzitter van onschatbare waarde. Afgesproken is dat de buitenlandse oriëntatie met name aan de PL-parlementariërs William Waidoe en Ingrid Karta-Bink zal worden toevertrouwd.

Na het besluit van de partij om in het zittingsjaar 2017 niet ongeconditioneerd deel te nemen aan elke buitenlandse parlementaire reis, werd voor de eerste keer een uitzondering gemaakt, toen het DNA-lid Karta-Bink in september van dat jaar – tevens aan het begin van het zittingsjaar 2018 - deelnam aan de klimaatconferentie in Indonesië. "Behalve dat de ontwikkelingen op klimatologisch gebied ook voor ons land van invloed zijn, is Suriname het enige land in het westelijk halfrond met een relatief grote groep nakomelingen van de Javaanse immigranten." Bovendien onderhoudt de PL zeer goede banden met Indonesië en is zij de eerste politieke partij geweest die een ambassadeur voor Indonesië benoemde: Sahidi Rasam.

De tweede buitenlandse dienstreis waar een PL-parlementariër aan deelnam, was in februari dit jaar. William Waidoe woonde toen een IPU-conferentie bij met als thema migratie. In dit verband heeft de partij aangegeven dat migratie geen ver-van-mijn-bedshow is en dat wij als Surinamers buitenlanders niet buitenspel mogen houden, willen wij Suriname tot ontwikkeling brengen. Het bevolkingsbeleid van ons land dient zodanig afgestemd te zijn, rekening houdende met de ontwikkelingen in de wereld inzake dit thema.

Assembleelid Karta-Bink maakt maakt deel uit van de delegatie naar het 8e World Water Forum in Brazilië, welke van 18 tot en 23 maart 2018 wordt gehouden, met als thema Sharing Water. "Het hoeft geen betoog dat voor Suriname dit thema van bijzonder groot belang is. Binnen de partij is thans eensluidend besloten toestemming te geven aan haar DNA-leden om naar eigen inzichten af te wegen in welke mate deelname aan een buitenlandse dienstreis noodzakelijk is. Bij gebleken noodzakelijkheid zal de PL volledig toestemming verlenen voor participatie aan desbetreffende parlementaire reis."

Sunday 20 January
Saturday 19 January
Friday 18 January