VHP schetst troosteloos beeld van binnenland
19 Mar, 18:21
foto
De onafgebouwde school te Malobi wordt veroverd door de natuur terwijl dagelijks 120 kinderen per boot naar de school moeten worden gebracht. (Foto: VHP)


De VHP, die de afgelopen periode regelmatig in het binnenland is, constateert dat het binnenland stiefmoederlijk wordt behandeld. Ook vindt er kapitaalvernietiging plaats. Vlak voor de verkiezingen worden er projecten opgestart die direct hierna abrupt worden onderbroken. De verpaupering grijpt in rap tempo om zich heen. "Alles biedt een troosteloos aanblik. Het enige dat de mens een beetje opfleurt, is de prachtige natuur," zegt de VHP.

De drinkwatervoorziening is terug bij af, alle projecten ten spijt. De mensen zijn wederom slechts aangewezen op regenwater en de rivier. Tijdens de droge tijd is het een ramp om aan schoon en gezond drinkwater te komen, stelt de VHP.
Het enige dat qua medische voorziening nog een sprankeltje hoop biedt, zijn de prachtige gebouwen van de medische zending. De bemensing met artsen en overige gezondheidswerkers is gereduceerd naar het absolute minimum en in sommige plaatsen naar nul. "Over de medicijnvoorziening durven we niet eens te spreken".

In verschillende dorpen is de regering begonnen scholen te bouwen enkele maanden voor de verkiezing. Direct na de verkiezing is alles stopgezet en hebben houtluizen en het bos deze bouwprojecten overwoekerd. Met bloedend hart moet de belastingbetaler dit aanschouwen. Voor onder andere de mensen te Malobi is dit het troosteloos monument van wanbeleid, kapitaalvernietiging en belazerij. Ze worden er continue mee geconfronteerd, voert de oranjepartij aan.

Doordat er geen diesel wordt aangeleverd zitten de mensen reeds maanden zonder stroom. Er is haast geen volledig gezin te bespeuren in de dorpen. Deze worden voor haast 80% bemenst door vrouwen. Mannen hebben de wijk genomen naar Paramaribo, Frans-Guyana en naar de goudvelden.

De VHP heeft aangeboden de landbouwproducten af te nemen, waardoor de vrouwen hun landbouwgebieden worden uitgebreid. Zij betalen nu de in de dorpen achtergebleven mannen om arealen open te kappen, terwijl traditioneel de gezinshoofden dit werk moeten doen. "Het lijkt wel alsof de vrouwen door de sociaal maatschappelijke crisis in het land aan hun lot zijn overgelaten," zegt de VHP, die een kern in het Malobi heeft opgericht.

De VHP vindt het triest dat een onafgebouwde school te Malobi wordt teruggegeven aan de natuur terwijl dagelijks 120 kinderen per boot naar scholen in de omgeving moeten worden gebracht.

Sunday 20 January
Saturday 19 January
Friday 18 January