A-Nationaal Gedrag!
20 Mar, 02:44
foto


Met veel belangstelling hebben veel Surinamers, onder wie ondergetekende, uitgekeken naar de reacties van diverse prominente leden van de huidige politieke coalitie refererende naar de afzegging van twee prominente NPS’ers voor het bekleden van een ministerspost in de regering. Heel nauwkeurig is steeds gewezen op het A-Nationaal gedrag dat door de NPS is tentoongesteld.

Wat voor mij evenals vele anderen onduidelijk is, is wat met A-Nationaal gedrag wordt bedoeld en waarom er zoveel aanstoot aan dit gedrag wordt genomen door prominenten uit de regeer coalitie. Zoals aangegeven is er bij zijn aantreden in 2010 als president van de Republiek Suriname in een zeer emotionele toespraak een handreiking gedaan naar de oppositie en alle Surinamers om een bijdrage te leveren aan de gezamenlijke opbouw van het land. De vraag die gesteld kan worden: “In hoeverre is in de afgelopen tijd een beroep gedaan op de oppositie of de burgers om gezamenlijk te werken aan de opbouw van het land?”

Problemen in het onderwijsveld en de justitie komen niet toevallig uit de lucht vallen. Alles heeft een traject, die geleidelijk aan bij het niet toepassen van de juiste skills vermeerderd. Als voorbeeld kan genoemd worden de duurzame investering in leerboeken die nooit zijn gebruikt. Te late betalingen elke maand weer voor busvervoer van leerlingen die onderwijs volgen. Te late betalingen wederom aan Universiteitspersoneel.

Verruwde criminaliteit en drugsvangsten eerst met bolletjesslikkers van enkele kilo’s tot grote drugsvangsten uit Suriname in Europa en nu zelfs met duikboot- en vliegtuigtransport uitgewerkte drugscriminaliteit. Dan hebben wij het nog niet over de devaluatie en de op hol geslagen wisselkoers.
Deze slechts een deel van de grotere problematiek had zeker voorkomen kunnen worden indien er daadwerkelijk een handreiking had plaatsgevonden en indien the right persons eerder geïdentificeerd waren. Die personen zijn immers al lang aanwezig. Echter wordt er altijd gewacht tot het probleem zich uitermate groot manifesteert om vervolgens aan te kloppen bij deze personen.
En als die partij cq persoon weigert om deel uit te maken van wanbeleid gevoerd door deze regering en om principiële redenen bedankt, wordt men afgemaakt als A- Nationalistisch.
Wie beoefent A-Nationaal gedrag? Oordeelt u zelf.

Vishal V. Nathoeni
Een oplettende burger.

Sunday 20 January
Saturday 19 January
Friday 18 January